Home Bereikbaarheid
Bereikbaarheid

De Jacobuskerk is gelegen aan de Kerkbrink in het centrum van Rolde.

Het adres is Kerkbrink 5, 9451 AL, Rolde. De precieze plaats kunt u vinden op de plattegrond.

Vóór de kerk is voldoende parkeergelegenheid. De kerk is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

De kerk is uiteraard geopend tijdens de kerkdiensten: de protestantse diensten beginnen elke zondagochtend om 10 uur en de Rooms-katholieke diensten elke eerste zaterdagavond van de maand om 19 uur. Op de zondagochtend worden bezoekers welkom geheten door een gastvrouw of gastheer, die te herkennen is aan een naamspeldje. U kunt bij hen terecht voor informatie.

Hiernaast is de kerk in het zomerseizoen opengesteld. Van eind mei t/m begin september is het gebouw elke dag open van 10 tot 17 uur, behalve tijdens rouw- en trouwdiensten.

Rondleidingen worden in de periode eind mei t/m begin september elke woensdagmiddag gegeven tussen 14 en 16 uur. Op monumentendag is de gehele dag een gids aanwezig. Voor groepen kunnen hiernaast ook rondleidingen op afspraak worden verzorgd. Bel hiervoor: 0592-241424, 0592-242049, 0592-241635 of 0592-242229.

Veel kerkelijke activiteiten, waaronder de kinderkerk (klik hier voor de precieze data), vinden plaats in het Tichelhoes aan de Hunebedweg 13a te Rolde iets ten zuid-oosten van de kerk.