Home Nieuws
Nieuws
Tentoonstelling Reformatie in Groningen en Drenthe

Maarten Luther, Augustijner monnik, hoogleraar moraaltheologie en pastoor in Wittenberg, ontwikkelde zich tot dé leider van de Reformatie in het Duitse Rijk. In 1517 stuurde hij een brief met 95 academische stellingen naar de plaatselijke bisschop. Zo protesteerde hij onder meer tegen het misbruik van de aflaten in de Rooms Katholieke Kerk. Het verhaal gaat dat hij de stellingen ook timmerde aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. Dit protest veroorzaakte de overgang naar het protestantisme in West-Europa.

Maar hoe verliep deze overgang in Drenthe en Groningen? Wat merkten de Drenten van de boodschap van Maarten Luther uit het verre Wittenberg? Wat veranderde er in 1517 en waar in Drenthe was een beeldenstorm?

De werkgroep 500naLuther organiseert daarover de expositie ‘Van oog tot Woord, kerk in het licht van Gods Woord’ in de Jozefkerk, Assen. De opening is op zaterdag 5 augustus om 14.30 uur in de Jozefkerk met een lezing door Jochem Abbes, historicus en kenner van de Reformatie in Noord-Nederland.

De expositie is geopend van 6 t/m 20 augustus, vrij toegankelijk van dinsdag-zaterdag 11.00-16.00 uur en op zondag rondom de kerkdienst. Je bent van harte welkom!


 
Paaszondag

Eerste paasdag. Een koude dag met hagelbuien. In de kerk is er gelukkig de warmte.

 

De warmte van de verbondenheid met elkaar op de dag dat we de opstanding van Jezus vieren.

De dag begint in het koor, met koffie, thee of iets fris. Daarbij een plakje paasbrood of dapperbrood. 

Alles weer tot in de puntjes verzorgd.

Om tien uur start de  feestelijke dienst, met prachtige muziek op orgel en dwarsfluit door Jaap en Ingeborg Boersma.

Extra feestelijk wordt het als de kinderen narcissen uitdelen.

 

We kunnen weer vooruit, de kou in, fietsend langs de ooievaars op het nest bij de kerk.

 
Palmzondag

Op zondag 9 april hebben kinderen tijdens de viering weer traditiegetrouw een Palmpasenstok feestelijk versierd. Voor in de kerk was een uitstalling van (een gedeelte van) Ezeltjes ingericht, die door Jan van de Struik beschikbaar waren gesteld. In de overdenking ging ds. Jan Bos nader in op de rol die de ezel in het Palmpasen verhaal speelt. Aan het eind van de dienst kon de gemeente de Palmpasenstokken bewonderen tijdens een optocht van de kinderen door de kerk onder het zingen van lied 550: Verheug u, gij dochter van Sion.

Kijk hier voor enkele foto's

 

 
Zinnige Zondagavond - 12 maart

Zinnige Zondagavond, in samenwerking met de Culturele Vereniging Rolde

Titel: Van wie is de natuur nou eigenlijk?

Inleider: prof.dr. Matthijs Schouten

Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw, de tijd waarin we ons ervan bewust werden hoe ver de invloed van de mens op de natuur kan reiken, is de houding die de mens naar de natuur inneemt een belangrijk thema van onderzoek geworden. Milieufilosofen brachten het begrip grondhouding naar voren. In een grondhouding ligt besloten hoe we onszelf in relatie tot de natuur zien en hoe we vinden dat we met de natuur dienen om te gaan. Vinden we dat de over de natuur moeten heersen? Dat we eigenaar van de natuur zijn? Of rentmeester? Of een partner? Grondhoudingen verschillen tussen mensen onderling en ook tussen culturen. De lezing gaat in op verschillende typen grondhoudingen en onderzoekt de relatie tussen een grondhouding en natuur en de dagelijkse handelingspraktijk.

Matthijs G.C. Schouten (1952) is ecoloog en filosoof bij Staatsbosbeheer, buitengewoon hoogleraar natuurherstel aan de universiteit Wageningen en hoogleraar natuur- en landschapsbescherming aan de Universiteit van Cork (Ierland). Ook is hij voorzitter van de Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek.

De Zinnige Zondagavond van 12 maart wordt georganiseerd door de Oecumenische werkgroep ‘Bezinning & Verdieping’ en de Culturele Vereniging Rolde. Kosten € 8, incl. koffie of thee. Leden CVR hebben gratis toegang. Aanmelden is niet nodig.

 
'Gewijde Waden' - Kerkelijke Modeshow door bekende Assenaren

In het kader van vijfhonderd jaar Reformatie heeft de werkgroep ‘500 na Luther’ een uitgebreid herdenkingsprogramma opgezet. Onderdeel van dit programma is het evenement ‘Gewijde Gewaden’ . Ds Helene van Noord en pastoor Koos Tolboom zullen u graag ontvangen.

Je kunt zeggen dat het een soort kerkelijke modeshow is en dan vooral een historische modeshow. Doorheen de eeuwen hebben reformatorische voorgangers bepaalde kleding aangehad voor tijdens de eredienst. Maar… deze kleding heeft nogal een ontwikkeling doorgemaakt. Er zijn tijden geweest dat men een ‘eenvoudig’ burgerpak droeg: een pofbroek en een Spaanse kraag met daarbij een mooie hoge hoed op het hoofd.  Maar vanaf het midden van de achttiende eeuw tot ver in de negentiende eeuw, gingen de meeste predikanten heel anders gekleed: men droeg een lange mantel en bef, en op het hoofd een driekanten steek. Tegenwoordig dragen veel predikanten een toga, vaak met een stola in de kleuren van het kerkelijk jaar, maar er zijn ook veel kerken waar de voorgangers ervoor hebben gekozen in een stemmig pak gekleed te zijn.

 

Lees meer...
 
« StartVorige12VolgendeEinde »

Pagina 1 van 2