Home Stichting Behoud Rolderkerk
Algemeen

Boekenmarkt

De Stichting Behoud Rolderkerk zal ook dit jaar een aantal keren een boekenmarkt organiseren. Deze boeken worden het hele jaar ingeleverd en door een groep actieve en trouwe vrijwilligers iedere maandag uitgezocht en gesorteerd. De opbrengst komt ten goede aan het behoud van de Jacobuskerk.

De eerstvolgende grote boekenmarkt zal gehouden worden op zaterdag 2 juni 2018 van 10.00 - 15.00 uur in de Jacobuskerk.

De kerk gaat open om 10.00 uur!

 

 

Vanaf  heden geldt een stop voor het inbrengen van boeken, we hebben er al weer zoveel, de zolder staat vol! 

Na de Roldermarkt zijn uw boeken weer van harte welkom. 

De SBRK is bijna 20 jaar geleden in het leven geroepen om geld in te zamelen voor het onderhoud en daarmee het behoud van de monumentale Jacobuskerk te Rolde. Daarvoor worden diverse activiteiten georganiseerd waarvan de bekendste de boekenmarkt op de eerste zaterdag van juni en de kerstmarkt zijn.

 


 

In 1998 is de Stichting Behoud Rolder Kerk opgericht, waarin kerkelijke en niet-kerkelijke inwoners van Rolde en omgeving samenwerken om gelden bijeen te brengen voor het groot onderhoud. Zo worden jaarlijks een boekenmarkt en een kerstmarkt georganiseerd, worden fondsen aangeschreven en donateurs geworven. Dat heeft ertoe geleid dat de afgelopen jaren tienduizenden euro's voor het onderhoud van het kerkgebouw gebruikt konden worden.

Help de Jacobuskerk

logo-brk

Wie kent niet de kerk van Rolde. Van verre zie je de toren al staan. Een uitstekend oriëntatiepunt voor fietser en wandelaar. Veel toeristen nemen ook een kijkje in de Jacobuskerk met zijn fraaie gebrandschilderde ramen. De inwoners mogen terecht trots zijn, want Rolde heeft een van de mooiste kerken van Drenthe. Maar zo'n gebouw brengt ook de nodige kosten met zich mee. Een zorg die wij van de Stichting Behoud Rolder Kerk, graag met u delen.

De kerk is van ons allemaal

De Jacobuskerk leent zich, dankzij de prachtige akoestiek, uitstekend voor het geven van  concerten. Verder worden er rouw- en trouwdiensten gehouden. Ook burgerlijke huwelijken  worden in de kerk gesloten.

Veel inwoners van Rolde en de buitendorpen voelen zich betrokken bij de kerk. Dat blijkt wel uit  de hoge opkomst bij de diverse activiteiten van de Stichting. En uit het feit dat veel mensen  hebben deelgenomen aan de actie ‘adopteer een orgelpijp’. Samen met giften van bedrijven, instellingen en stichtingen is het fantastische bedrag van 120.000 euro bij elkaar gebracht voor de kostbare restauratie van het orgel.

orgel_1

De restauratie van het orgel
Het orgel in de Jacobuskerk, sinds 1991 een Rijksmonument, is in 1820 gebouwd en in 1847 in de kerk geplaatst. Het beschikt over 1210 pijpen, in lengte variërend van 14 millimeter tot 2 meter  60.
Ook een orgel moet onderhouden worden en dat is een kostbare zaak. Begin 2013 is de laatste restauratie afgerond, die in totaal bijna 400.000 euro heeft gekost. De restauratie duurde ruim drie jaar en is financieel ondersteund door de Stichting Behoud Rolder Kerk.

Onderhoud blijft nodig

Maar nieuw onderhoud dient zich al weer aan. En daarvoor is uw steun nodig. Wij hopen dat ook u het belangrijk vindt dat de kerk van binnen en buiten in goede staat verkeert. En dat u uw steentje wilt bijdragen. Dat kunt u doen door donateur te worden, of een eenmalige financiële bijdrage te doen op NL91 RABO 0356 0365 29 van de Stichting Behoud Rolder Kerk o.v.v. naam, adres

 

HARTELIJK DANK!

 


 

Stichting Behoud Rolder Kerk
p/a Balloo 45, 9458 TB Balloo
Bankrekeningnummer NL91 RABO 0356 0365 29, Rabobank Rolde