Aan alle vrienden van het Rolder Kerkgebouw

with Geen reacties

Brief aan Vrienden van het Rolder Kerkgebouw / Donateurs, 2 december 2020


Aan donateurs waarvan wij het emailadres kennen, is deze brief per email toegestuurd; bij donateurs waarvan wij geen emailadres, maar wel het huisadres kennen, wordt deze brief thuis bezorgd. In de toekomst willen wij graag iedereen per email op de hoogte houden. Als u deze brief niet per email hebt ontvangen, wilt u dan uw emailadres aan ons laten weten? Graag per email naar sbrkerk@gmail.com.


Geachte donateur,

De wervingsactie dit jaar voor nieuwe vrienden van het Rolder Kerkgebouw, met de folder die in juni huis-aan-huis in Rolde en omliggende dorpen is bezorgd, is fantastisch verlopen! Samen met de al bestaande donateurs beschikt de SBRK nu over bijna 350 ‘vrienden van het Rolder Kerkgebouw’ en bijna elke week komen er nog nieuwe aanmeldingen binnen. De totale toegezegde jaarlijkse bijdrage is inmiddels € 6.500,- en daarnaast is dit jaar ruim € 1.300,- aan eenmalige giften ontvangen. Als u een machtiging hebt afgegeven zal uw jaarlijkse contributie naar verwachting begin december worden afgeschreven.

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage! Een geweldige basis om de historische Jacobuskerk te helpen onderhouden en in al z’n fraaiheid te bewaren voor het nageslacht én het multifunctionele gebruik van het kerkgebouw te stimuleren, zodat het gebouw er echt voor het hele dorp is.

Het jaar is nog niet ten einde maar in deze nieuwsbrief willen wij alvast graag enkele zaken rond de SBRK aanstippen die op dit moment spelen of kort geleden speelden. Het meeste daarvan kunt u ook terugvinden op onze website www.rolderkerk.nl. Een volledig jaarverslag komt begin 2021 op deze website te staan.

Kerstmarkt begin december 2020

In verband met corona is de jaarlijkse Goede Doelen Kerstmarkt dit jaar afgelast. Erg spijtig, maar het bleek gewoon niet mogelijk om dit evenement nu door te laten gaan. Volgend jaar beter!

Boekenmarkt en Open Monumentendag op 12 september 2020

Beide evenementen vonden tegelijkertijd plaats, de Open monumentendag binnen in het kerkgebouw en de boekenmarkt erbuiten. Er was een duidelijk coronaprotocol. Het weer werkte mee en er kwamen bijzonder veel bezoekers, vermoedelijk ook omdat dit slechts één van de weinige activiteiten was binnen de gemeente die i.v.m. corona toch georganiseerd konden worden. De opbrengst voor de SBRK (verkoop van 35 meter aan boeken en daarnaast curiosa en Jacobuswijn) was netto ongeveer € 1800. Een zeer geslaagde dag, met dank aan de grote groep vrijwilligers die zich hiervoor heeft ingezet. Dankzij de leegverkoop van boeken was er daarna ook eindelijk weer ruimte om nieuwe boeken in te nemen. Hebt u nog boeken die u kwijt wilt, dan kan dat op maandagen van 13:30-14:30 uur in het Tichelhoes, Hunebedstraat 13A.

Jacobuswijn

Van de eerste twee lichtingen (260 flessen rode biologische wijn met een fraai etiket met een afbeelding van de Jacobuskerk) zijn er nog enkele tientallen over. Binnenkort komt er een nieuwe voorraad. De reacties over de kwaliteit waren tot dusver bijzonder positief! De kosten bedragen € 7,50 per fles, dat is inclusief iets meer dan € 2 ‘winst’ voor de SBRK. U kunt deze wijn bestellen via sbrkerk@gmail.com maar … op is op. Begin 2021 komt er een nieuwe lichting. Houdt u daarvoor de website www.rolderkerk.nl in de gaten?

Nieuwe informatiefolder

Er is een nieuwe informatiefolder over de geschiedenis van de Rolderkerk gemaakt. Deze ligt onder de toren en kan door bezoekers worden meegenomen.

Een nieuwe AED bij de Rolderkerk

Aan de buitenkant van de consistorie van het kerkgebouw is in september een AED bevestigd. Een AED ofwel een automatische externe defibrillator of hartstarter, wordt gebruikt bij de reanimatie van een persoon met een hartstilstand.

De Jacobuskerk is een veel bezochte locatie voor diverse activiteiten; naast kerkdiensten wordt de kerk ook gebruikt voor concerten georganiseerd door de Stichting Rolder Concerten, huwelijken en uitvaarten, boekenmarkten, kerstmarkten, lezingen enz. Bovendien staat de kerk centraal in het dorp. Om al deze redenen was er de wens om ook hier een AED beschikbaar te hebben voor noodgevallen.

De AED is er vanzelfsprekend niet alleen voor bezoekers en gebruikers van het kerkgebouw maar voor iedereen in de buurt. De AED is aangemeld bij HartslagNu. Dit betekent dat gekwalificeerde EHBO-ers binnen enkele minuten na een melding bij 112 ter plekke aanwezig kunnen zijn om met de AED hulp te bieden als dat nodig is.

De aanschaf en installatie van deze AED zijn gefinancierd door de Stichting Rossing-Koops (Rolde), het Rabofonds van de Rabobank Assen en Noord-Drenthe en  de Stichting Behoud Rolder Kerk.

Uitbreiding sanitaire voorziening onder de toren

Er was maar één toilet aanwezig. In plaats daarvan zijn in de periode aug-oktober 2020 twee gemoderniseerde toiletten aangebracht waarbij ook de trap moest worden aangepast. De uitbreiding van de toiletgroep is gerealiseerd door ABH Bouw, installatiebedrijf H. Kamps en schilderbedrijf Woering, alle uit Rolde. 

De uitbreiding van de toiletgroep heeft zeer goed uitgepakt; met behoud van het historische karakter van de torengalerij verhoogt deze uitbreiding de mogelijkheden voor het multifunctioneel gebruik van het kerkgebouw aanzienlijk. Afgesproken was dat de kosten van deze werkzaamheden gedeeld worden tussen de gemeente Aa en Hunze en de SBRK. De totale kosten bedroegen € 16.908,-. De SBRK heeft haar deel van € 8.454,- inmiddels overgemaakt.

Kerstavond 2020: “Een engel boven Rolde”

Omdat het vieren van Kerst dit jaar door corona in de verdrukking komt is een groep mensen in Rolde aan de slag gegaan om een professionele ca. 30 minuten durende alternatieve online kerstviering te maken waarin Rolde centraal staat. Veel mensen uit het dorp werken er aan mee en de bedoeling is dat alle bewoners de mogelijkheid krijgen om thuis op kerstavond 24 december om 19:00 uur deze alternatieve viering te bekijken, via het youtube-kanaal van Rolderpost (www.rolderpost.nl). Later bekijken kan natuurlijk ook. Verschillende partijen ondersteunen dit project financieel. Een deel van de uitzending wordt naar verluidt in en rond het kerkgebouw opgenomen en het kerkgebouw komt daarbij vast en zeker mooi in beeld. Omdat dit een goede mogelijkheid is om de Rolderkerk te promoten en omdat de film voor het hele dorp bedoeld is heeft de SBRK een bijdrage van € 300,- toegezegd. Een link naar de film komt ook op de website www.rolderkerk.nl te staan.

Toekomstige bijdragen aan het Rolder Kerkgebouw

Het bestuur van de SBRK buigt zich hier momenteel over. Wordt vervolgd, begin volgend jaar meer hierover.

Tot slot

Ondanks corona en de beperkende maatregelen waar we allemaal mee te maken hebben wil het bestuur van de SBRK u toch heel prettige feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar toewensen.

Met vriendelijke groet,

Arie van Haeringen, Henriëtte Meijer, Hans Reeskamp en Michel Schoenmaker