Aan alle vrienden van het Rolder Kerkgebouw

with Geen reacties

Email aan Vrienden van het Rolder Kerkgebouw / Donateurs, 9 september 2020

Geachte donateur,

Deze brief is in de eerste plaats bedoeld om u heel erg te bedanken voor uw bijdrage aan de Stichting Behoud Rolder Kerk. De folder die in juni huis-aan-huis in Rolde en omliggende dorpen is bezorgd heeft tot nog toe ruim 200 nieuwe donateurs opgeleverd. Samen met de al bestaande donateurs beschikt de SBRK nu over bijna 350 ‘vrienden van het Rolder Kerkgebouw’.  Een fantastische basis om de historische Jacobuskerk te helpen onderhouden en in al z’n fraaiheid te bewaren voor het nageslacht én het multifunctionele gebruik van het kerkgebouw te stimuleren, zodat het gebouw er echt voor het hele dorp is.

Daarnaast hebt u mogelijk al gehoord, of gelezen in De Schakel, dat er komende zaterdag 12 september het een en ander staat te gebeuren bij de Jacobuskerk. Hier wordt u natuurlijk van harte voor uitgenodigd. De

weersverwachtingen zijn prima voor die dag!

Open Monumentendag op 12 september 2020

I.v.m. de Noordelijke Open Monumentendagen is de kerk op zaterdag 12 september open voor bezoek van 10-17:00 uur. Op gezette tijden zullen twee van de vaste organisten van de kerk (Jaap Boersma en Tiny van Nimwegen) deze dag het mooie orgel bespelen. Er liggen nieuwe folders van de SBRK klaar met informatie over de historie van het kerkgebouw; jammer genoeg zal de vaste kern van gidsen van de SBRK i.v.m. corona niet aanwezig zijn.

Boekenmarkt op 12 september 2020

Op deze dag vindt ook de jaarlijkse boekenmarkt van de SBRK plaats; búiten de kerk van 10-15:00 uur. Rond de Jacobuskerk zijn dan veel boeken, curiosa en een marktcafé te vinden waar men een kopje koffie of thee kan drinken met daarbij zelfgebakken taart of cake. Voor het eerst sinds jaren zullen er daarnaast weer flessen speciale, biologische Jacobuswijn te koop zijn.

Normaal vindt deze boekenmarkt plaats in juni bínnen in de kerk maar i.v.m. corona is deze activiteit toen niet doorgegaan. Er is voor de markt op 12 september een strikt coronaprotocol geschreven op grond waarvan de gemeente vergunning heeft verleend.

De boekeninzameling in het Tichelhoes aan de Hunebedweg 13A staat al een aantal maanden stil omdat er simpelweg geen plaats meer is om boeken op te slaan. Na de boekenmarkt wordt schoon schip gemaakt. Vanaf 21 september kunt u op maandagen tussen 13:30 en 14:30  uur weer oude boeken inleveren.

Uitbreiding sanitaire voorziening onder de toren

De afgelopen twee weken heeft een verbouwing van de ruimte onder de toren plaatsgevonden. Er was maar één toilet aanwezig en om het gebruik van het kerkgebouw voor meerdere partijen aantrekkelijk te maken zijn in plaats daarvan twee gemoderniseerde toiletten aangebracht waarbij de trap naar boven is verplaatst. Afgesproken is dat de kosten van deze werkzaamheden gedeeld worden tussen de gemeente Aa en Hunze en de SBRK. Het schilderwerk van de trapgalerij wordt in de week na 12 september afgemaakt.

Met vriendelijke groet,

Namens de SBRK, Arie van Haeringen, secretaris/penningmeester