Aan alle vrienden van het Rolder Kerkgebouw 15 maart 2023

with Geen reacties

Rolde, 15 maart 2023

Aan alle vrienden van het Rolder Kerkgebouw,

Geachte donateur,

Deze brief is in de eerste plaats bedoeld om u heel erg te bedanken voor uw bijdrage in 2022  aan de Stichting Behoud Rolder Kerk. Het totale bedrag aan donaties door onze donateurs bedroeg in 2022 ruim €6.800. Daar bovenop kwam nog een gift van €700 van de Stichting Roldertorenrun. Fantastische bedragen en een geweldige basis om de historische Jacobuskerk te helpen onderhouden en in al z’n fraaiheid te bewaren voor het nageslacht én het multifunctionele gebruik van het kerkgebouw te stimuleren, zodat het gebouw er echt voor het hele dorp is. Nogmaals, heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Nadat de laatste coronamaatregelen van de overheid in maart 2022 vervielen konden de traditionele activiteiten van de SBRK na twee jaren waarin veel minder mogelijk was het afgelopen jaar gelukkig weer als vanouds plaatsvinden. Een samenvatting van de activiteiten van de SBRK in 2022 staat in de Bijlage onderaan deze brief. Het volledige jaarverslag over 2022 staat op www.rolderkerk.nl

Bijdrage Onderhoud Kerkgebouw

Zoals omschreven in de beleidsnotitie van 1 juli 2021 waarin het gewenste uitgavepatroon van de SBRK wordt beschreven (te vinden op www.rolderkerk.nl), is eind 2022 een bedrag overgemaakt van €5.293 als bijdrage aan de vaste lasten van het kerkgebouw.  Dit bedrag was gebaseerd op gespecificeerde nota’s voor opstalverzekering, klein onderhoud door Monumentenwacht, onderhoud orgel, onderhoud geluids- installatie, controle en vervanging brandblussers, controle bliksemafleiding enz.

Stimulatie Gebruik Kerkgebouw door het dorp

Om het gebruik van het kerkgebouw te stimuleren heeft de SBRK in 2022 de huur betaald van het kerkgebouw (2 x €300) voor gebruik tijdens de Roldertorenrun op 1 oktober en een concert van het Klein Orkest Rolde op 13 november.

Rolderkerk op social media

Sinds september 2022 is de SBRK onder de naam Rolderkerk ook te vinden op Instagram en Facebook. Met deze kanalen willen we onze zichtbaarheid en ons bereik vergroten. Dat doen we met foto’s, video’s en verhalen over de geschiedenis, het gebouw en activiteiten die er plaatsvinden. Met de inzet van social media streven we de volgende doelen na:

– vergroten gevoel van betrokkenheid bij de Rolderkerk;

– vergroten bereik activiteiten;

– behoud en werving vrienden/donateurs en vrijwilligers;

– inspireren/ aanzetten tot breder gebruik van het kerkgebouw, voor en door het dorp.

Op Instagram heeft de Rolderkerk inmiddels 88 volgers en bereikten we met 6 posts in (het najaar van) 2022 in totaal 473 mensen. Op Facebook gaat de groei met 7 volgers nog niet zo hard. We nodigen u van harte uit ook ons ook te volgen via de social media kanalen onder de naam Rolderkerk.

Mutatie SBRK bestuur

In mei 2022 is een nieuw algemeen bestuurslid aangetreden, mevr. R. (Renate) Meijering uit Rolde. In februari 2023 is ook dhr. B. (Bert) Knol toegetreden tot het bestuur, als vertegenwoordiger van het nieuw aangetreden College van Kerkrentmeesters van de PKN gemeente in Rolde. Sinds het vertrek van dhr. H. (Hans) Reeskamp eind 2021 is de rol van voorzitter vacant.

Plannen voor 2023

Voor dit jaar staat weer een “normaal” activiteitenniveau op stapel, dus met gidsen en rondleidingen van mei tot september, kerkenpad op 4 woensdagen in juli/augustus en de jaarlijkse boekenmarkt en Open Monumentendag begin september. Als aanvulling op het gidswerk wordt gewerkt aan een audiotour voor bezoekers van het kerkgebouw. De Roldertorenrun staat ook dit jaar weer gepland en wel op 30 september. Verder willen we heel graag dat de jaarlijkse kerstmarkt ook dit jaar weer begin december plaatsvindt; hiervoor zijn we nog op zoek naar één of twee coördinatoren: na veel jaren deze kar te hebben getrokken (waarvoor heel veel dank!) zijn Liesbeth Mooij en Marion van Wely hier dit jaar niet meer voor beschikbaar.

In 2022 zijn de inmiddels bijna 60 jaar oude gebrandschilderde ramen van de Jacobuskerk door een expertisebureau geïnspecteerd. De kosten van de inspectie (€1.350) zijn begin 2023 door de SBRK voldaan. Het lijkt erop dat grondig onderhoud en nogal wat restauratiewerk zeer gewenst zijn. In samenwerking met verschillende instanties werken de kerkrentmeesters aan de uitwerking van een actieplan, waar ook de SBRK bij betrokken zal zijn. Dit actieplan gaat mogelijk forse kosten met zich meebrengen. We houden u op de hoogte.

Verder zijn we nu al aan het nadenken over het jubileumjaar 2027. De Rolderkerk bestaat dan 600 jaar. Eén van de zaken waar we vorig jaar een begin mee hebben gemaakt is het verzamelen van bijzondere herinneringen van oude en nieuwe bewoners van Rolde en omgeving aan de Rolderkerk. Wilt u ook uw herinneringen delen en meewerken aan zo’n verhalenbundel, wilt u dat dan laten weten aan één van de bestuursleden of per email via sbrkerk@gmail.com? Dan nemen we snel contact met u op.

Tot slot: de laatste lichting Jacobuswijn uit 2022 is nog niet geheel uitverkocht. Deze wijn is anders dan in voorgaande jaren en is een echte aanrader. U kunt uw bestelling per mail doorgeven naar sbrkerk@gmail.com!

Een heel goed jaar toegewenst!

Met vriendelijke groet,

het bestuur van de SBRK

Arie van Haeringen, Bert Knol, Frank van der Burg, Henriëtte Meijer, Michel Schoenmaker, Renate Meijering

BIJLAGE             Samenvatting van activiteiten van de SBRK in 2022

Rondleidingen Rolderkerk

Van 18 mei t/m 10 september waren er gidsen van de Stichting Behoud Rolder Kerk aanwezig in het kerkgebouw, elke woensdag van 14:00-17:00 uur. Op afspraak werden er daarnaast rondleidingen aan groepen bezoekers verzorgd. Verder waren gidsen aanwezig tijdens de Open Monumentendag op 10 september. De totale opbrengst (giften van bezoekers) aan de SBRK bedroeg €839. Dit bedrag was aanmerkelijk hoger dan in vorige jaren (ca. €500 per jaar), m.u.v. het jaar 2021 toen deelname aan de boerenfietstocht in de zomer bijzonder veel bezoekers naar de kerk bracht.

Kerkenpad Aa en Hunze 2022

Samen met de kerken in Anloo, Gasselte, Gieten en voor het eerst ook Grolloo werd op 3 woensdagen in juli en augustus (op 13/7, 20/7 en 3/8) door de Stichting Behoud Rolder Kerk het zogenaamde Kerkenpad Aa en Hunze georganiseerd. Dit Kerkenpad leidde bezoekers, met de fiets of de auto, langs de vier genoemde kerken en de Jacobuskerk in Rolde. Er werden hiervoor folders met een routebeschrijving (ca. 37 km) verspreid. Tijdens deze Kerkenpaddagen waren gidsen van de Stichting Behoud Rolder Kerk in het kerkgebouw aanwezig, van 10-17:00 uur.

Boekenmarkt en boekeninzameling

Op zaterdag 10 september 2022 vond de jaarlijkse boekenmarkt bij de Jacobuskerk plaats. Net als vorig jaar vond deze buiten, rondom de kerk plaats. Al met al werd ongeveer 40 meter aan boeken verkocht. Samen met de verkoop door het marktcafé bedroeg de netto opbrengst €1.654. Een zeer geslaagde dag die ondanks het matige weer honderden bezoekers trok, met bijzonder veel dank aan de vele vrijwilligers die deze boekenmarkt mogelijk maakten.

Omdat de boekenzolder bij het inzamelpunt (Tichelhoes, Hunebedweg 13 A, Rolde) tot de nok toe vol was werd de boekeninzameling begin mei 2022 tijdelijk stopgezet. Eind september 2022 is de boekeninzameling weer gestart (Tichelhoes, maandagmiddag van 13:30-14:30 uur).

Open Monumentendag

Tegelijkertijd met de boekenmarkt buiten de kerk was het kerkgebouw op zaterdag 10 september 2022 open voor bezoek als onderdeel van de Open Monumentendag. De hele dag, van 10-17:00 uur, zijn er ook toen weer rondleidingen verricht door gidsen van de Stichting Behoud Rolder Kerk.

Kerstmarkt

Voor het eerst sinds 2019 kon de traditionele kerstmarkt in de Jacobuskerk dit jaar weer plaatsvinden, en wel op 9 december. Een erg gezellige gebeurtenis met veel kramen met een gevarieerd aanbod. De netto opbrengst bedroeg €1.958. Traditiegetrouw werd de helft hiervan (naar boven afgerond op €1.050) overgemaakt naar een goed doel waar een inwoner van Rolde nauw mee verbonden is. Dit jaar was het goede doel de stichting HandinHandCommunity die een thuis biedt voor minder valide kinderen in Nkaranza, Ghana. Het totale bedrag dat naar deze stichting kon worden overgemaakt bedroeg €1.550 dankzij een extra gift uit het fonds “Global Goals” van de gemeente Aa en Hunze. De stichting heeft het geld gebruikt voor de aanschaf van een grote partij geneesmiddelen die ter plekke zeer moeilijk te krijgen zijn, zoals anti-epileptica en antibiotica.