Aan alle vrienden van het Rolder Kerkgebouw 8 juli 2021

with Geen reacties

Rolde, 8 juli 2021

Aan alle vrienden van het Rolder Kerkgebouw,

Geachte donateur,

Onze laatste nieuwsbrief dateert al weer van december vorig jaar. Door de beperkingen waar we in verband met corona allemaal mee te maken hadden is ons activiteitenprogramma helaas op een laag pitje komen te staan. Gelukkig bent u als trouwe donateur ons ook in deze tijd blijven steunen. Heel hartelijk dank daarvoor!

Inmiddels is er met de recente versoepelingen van de coronamaatregelen ook rondom de Rolderkerk weer meer mogelijk. Hieronder volgt een korte samenvatting van de activiteiten die deze zomer op stapel staan.

Rondleidingen Rolderkerk

Van 14 juli t/m 8 september zijn er weer gidsen van de Stichting Behoud Rolder kerk aanwezig in het kerkgebouw, elke woensdag van 14:00-17:00 uur. Voor uw vragen of voor rondleidingen in het kerkgebouw kunt u dan bij hen terecht. Daarnaast zijn gidsen aanwezig bij een aantal andere activiteiten die hieronder worden genoemd.

Overigens is het kerkgebouw elke dag open voor bezoek, van ongeveer 09:30-17:00 uur, maar dan zijn er geen gidsen aanwezig. Wel kunnen op verzoek ook op andere dagen rondleidingen worden verzorgd, mits het kerkgebouw op de gewenste dag beschikbaar is. Graag hiervoor een mail naar sbrkerk@gmail.com.

Kerkenpad Aa en Hunze 2021

Samen met de kerken in Anloo, Gasselte en Gieten wordt jaarlijks op 4 opeenvolgende woensdagen in juli – augustus door de Stichting Behoud Rolder Kerk het zogenaamde Kerkenpad Aa en Hunze georganiseerd. Dit Kerkenpad leidt bezoekers, met de fiets of de auto, langs vier kerken in de gemeente Aa en Hunze. Tijdens de Kerkenpad dagen zijn gidsen van de Stichting Behoud Rolder Kerk in het kerkgebouw aanwezig, van 10-17:00 uur. In 2021 vindt het Kerkenpad Aa en Hunze plaats op woensdag 14, 21 en 28 juli en 4 augustus. Folders met een routebeschrijving (ca. 30 km) liggen onder de toren van de Jacobuskerk.

Boerenfietstocht 2021

Deze jaarlijkse fietstocht vindt dit jaar plaatst op de donderdagen 22 juli, 5 augustus en 19 augustus en voert langs een aantal agrarische bedrijven in de omgeving van Rolde. Voor het eerst voert deze tocht nu ook langs de Jacobuskerk aan de Kerkbrink in Rolde. Tijdens deze tocht zijn er van 09:30-16:30 uur gidsen van de Stichting Behoud Rolder Kerk in het kerkgebouw aanwezig. Voor meer informatie over deze bijzondere fietstocht van 39 km door een prachtig stuk van Drenthe, zie www.boerenfietstocht.eu

Boekenmarkt en boekeninzameling

Op zaterdag 11 september 2021 wordt de jaarlijkse boekenmarkt bij de Jacobuskerk weer georganiseerd. Net als vorig jaar zal deze buiten, rondom de kerk plaatsvinden.

De boekenwerkgroep heeft hiervoor het afgelopen jaar boeken ingezameld. Inmiddels is de boekenzolder bij het inzamelpunt (Tichelhoes, Hunebedweg 13 A, Rolde) vol. Om die reden is de boekeninzameling begin mei 2021 tijdelijk stopgezet. Het vaste inzameltijdstip (Tichelhoes, maandagmiddag van 13:30-14:30 uur) komt hiermee tot half september 2021 te vervallen.

Mocht u in de tussentijd nog een mooie partij oude of overbodige boeken beschikbaar willen stellen voor de boekenmarkt, wilt u dan contact opnemen met de coördinatoren van de boekeninzameling? Dan kan er in overleg misschien toch een oplossing voor tijdelijke opslag elders gevonden worden. Contactgegevens vindt u op www.rolderkerk.nl.

Open Monumentendag

Tegelijkertijd met de boekenmarkt buiten de kerk, is het kerkgebouw op zaterdag 11 september 2021 open voor bezoek als onderdeel van de Open Monumentendag. De hele dag, van 10-17:00 uur, zijn er ook dan weer gidsen van de Stichting Behoud Rolder Kerk aanwezig. Er wordt nog nagedacht over een verdere invulling van deze activiteit.

Orgelportret RTV Drenthe

Op 15 juni 2021 zijn radio opnames gemaakt van het monumentale orgel in de Rolderkerk, in het kader van een serie uitzendingen voor RTV Drenthe van karakteristieke orgels in de provincie. De uitzending staat gepland op zondag 1 augustus, in het programma “Veur de Preek” dat op zondagochtend tussen 8.00 en 9.00 uur door RTV Drenthe wordt uitgezonden. Er zijn ook filmopnames gemaakt; deze komen na de zomervakantie te staan op www.orgelsindrenthe.nl. De Stichting Behoud Rolder Kerk heeft hier een bescheiden bijdrage voor beschikbaar gesteld. Een link naar deze filmopname komt dan ook op de eigen website www.rolderkerk.nl te staan.

En dan nog…

Jacobuswijn

Er is weer een nieuwe voorraad Jacobuswijn. Deze rode en biologische wijn is met zorg gekozen en voorzien van een speciaal Jacobuswijn etiket. De kosten bedragen €7,50 per fles.

Van de opbrengst komt ongeveer €2 per fles ten goede aan de Stichting Behoud Rolder Kerk. De wijn is te bestellen per fles of doos.

U kunt uw bestelling per mail doorgeven via sbrkerk@gmail.com. Leuk om zelf een keer te proeven of om cadeau te geven!

Een heel goede zomer toegewenst!

Met vriendelijke groet,

het bestuur van de SBRK

Arie van Haeringen Henriëtte Meijer Hans Reeskamp Michel Schoenmaker