Aan alle vrienden van het Rolder Kerkgebouw

with Geen reacties

Brief aan vrienden van Rolder Kerkgebouw 17 februari 2021

Geachte donateur,

Deze brief is in de eerste plaats bedoeld om u heel erg te bedanken voor uw bijdrage in 2021  aan de Stichting Behoud Rolder Kerk. Het totale bedrag aan donaties bedroeg in 2021 ruim €6.600. Een fantastisch bedrag en een geweldige basis om de historische Jacobuskerk te helpen onderhouden en in al z’n fraaiheid te bewaren voor het nageslacht én het multifunctionele gebruik van het kerkgebouw te stimuleren, zodat het gebouw er echt voor het hele dorp is. Nogmaals, heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Evenals 2020 stond 2021 in het teken van coronamaatregelen van de overheid waardoor jammer genoeg bijvoorbeeld de jaarlijkse Kerstmarkt weer moest worden afgeblazen. Toch was er gedurende de zomermaanden van 2021 dankzij tijdelijke versoepelingen van de coronamaatregelen veel meer mogelijk dan in 2020. Een samenvatting van de activiteiten van de SBRK in 2021 staat in de Bijlage onderaan deze brief. Het volledige jaarverslag over 2021 staat inmiddels op www.rolderkerk.nl

Bijdrage Onderhoud Kerkgebouw

Op 1 juli 2021 heeft het bestuur van de SBRK een beleidsnotitie goedgekeurd waarin het gewenste uitgavepatroon van de SBRK wordt beschreven. De beleidsnotitie is te vinden op www.rolderkerk.nl. De visie die in deze notitie centraal staat is als volgt.

Ook al is de PKN gemeente de eigenaar van het kerkgebouw, de SBRK is opgericht om in financiële zin mee te helpen het historische kerkgebouw voor Rolde te behouden; dit is gebeurd vanuit de visie dat het Rolderkerkgebouw in wezen van en voor het hele dorp is en dat het behoud van het kerkgebouw een gemeenschappelijke taak is van zowel de kerkelijke als de niet kerkelijke gemeente.”

In de beleidsnotitie wordt beschreven dat ernaar wordt gestreefd om jaarlijks gemiddeld €12.000 bij te dragen aan zaken die het kerkgebouw en/of het gebruik daarvan door de Rolder dorpsgemeenschap ten goede komen. Hierbij wordt de volgende verdeelsleutel gehanteerd:

1. Vaste lasten kerkgebouw (opstalverzekering kerkgebouw & orgel, brandpreventie,
onderhoud orgel/geluidsinstallatie/stoelen enz.)
ca. €6.000
2. Groot onderhoud en functionaliteitsverbetering kerkgebouwca. €3.000
3. Stimulering gebruik kerkgebouw door het dorpca. €3.000

Na overleg met de PKN gemeente is in 2021 aan gespecificeerde vaste lasten een bijdrage verleend van €5.525. Daarnaast is €300 bijgedragen voor een uitzending van RTV Drenthe van een orgelopname vanuit de Rolder kerk (zie Bijlage). De totale bijdrage in 2021 bedroeg dus €5.825, aanmerkelijk minder dan het streefbedrag.

Mutatie SBRK bestuur

In november 2021 is een nieuw algemeen bestuurslid aangetreden, dhr. F. (Frank) van der Burg uit Rolde. I.v.m. verhuizing is dhr. J.J. (Hans) Reeskamp in december 2021 afgetreden als voorzitter van de SBRK. Eind 2021 was nog niet in deze vacature voorzien. Hans Reeskamp heeft als afscheidsgift een grote kroonluchter aan de SBRK geschonken. In overleg met de gemeente Aa en Hunze (eigenaar van de toren) en de PKN gemeente is besloten dat deze kroonluchter een plaats zal krijgen in de hal onder de toren.

Plannen voor 2022

Met een kleine slag om de arm m.b.t. de consequenties van mogelijke coronamaatregelen hopen we dat 2022 weer een “normaal” activiteitenniveau kan laten zien, dus met gidsen en rondleidingen van mei tot september, kerkenpad in juli/augustus, boekenmarkt in september en een kerstmarkt begin december. Gezien het grote aantal bezoekers tijdens de boerenfietstocht in 2021 (zie Bijlage) hopen we daar ook dit jaar weer aan mee te doen. Ook een Roldertoren-run (i.v.m. corona afgeblazen in 2020) staat weer op de verlanglijst.

De laatste lichting biologische Jacobuswijn is in 2021 volledig uitverkocht. Er komt binnenkort weer een nieuwe lichting, deze keer in een rode én witte variant. Houdt u de website hiervoor in de gaten? U kunt ook alvast per mail (naar sbrkerk@gmail.com) uw bestelling doorgeven. Wij nemen dan contact met u op zodra de wijn dit voorjaar geleverd is.

Verder zijn we nu al aan het nadenken over het jubileumjaar 2027. De Rolderkerk bestaat dan 600 jaar. Eén van de zaken waar we dit jaar al een begin mee willen maken is het verzamelen van bijzondere herinneringen van oude en nieuwe bewoners van Rolde en omgeving aan de Rolderkerk. Wilt u uw herinneringen delen en meewerken aan zo’n verhalenbundel, wilt u dat dan laten weten aan één van de bestuursleden of per email via sbrkerk@gmail.com? Dan nemen we snel contact met u op.

Een heel goed jaar toegewenst!

Met vriendelijke groet,

het bestuur van de SBRK

Arie van Haeringen            Henriëtte Meijer             Frank van der Burg                         Michel Schoenmaker

BIJLAGE             Samenvatting van activiteiten van de SBRK in 2021

Rondleidingen Rolderkerk

Van 14 juli t/m 8 september waren er gidsen van de SBRK aanwezig in het kerkgebouw, elke woensdag van 14:00-17:00 uur. Ook op afspraak werden er enkele rondleidingen aan groepen bezoekers verzorgd. Daarnaast waren gidsen aanwezig bij een aantal andere activiteiten die hieronder worden genoemd. De totale opbrengst (giften van bezoekers) aan de SBRK bedroeg €1.195. Dit bedrag is aanmerkelijk hoger dan in vorige jaren (ca. €500 per jaar); het hogere aantal bezoekers in 2021 onder meer t.g.v. de boerenfietstocht (zie hieronder) en t.g.v. het jaarrond alle dagen open zijn van het kerkgebouw heeft hier ongetwijfeld een rol in gespeeld.

Dankzij de grote aantallen bezoekers gedurende de zomer vlogen de SBRK folders met informatie over het Rolder kerkgebouw de deur uit. Er zijn 800 extra folders gedrukt en de bodem van de stapel is alweer in zicht.

Kerkenpad Aa en Hunze 2021

Samen met de kerken in Anloo, Gasselte en Gieten werd op 4 opeenvolgende woensdagen in juli en augustus (op 14/7, 21/7, 28/7 en 4/8) door de SBRK het zogenaamde Kerkenpad Aa en Hunze georganiseerd. Dit Kerkenpad leidde bezoekers, met de fiets of de auto, langs de drie genoemde kerken en de Jacobuskerk in Rolde. Er werden hiervoor folders met een routebeschrijving (ca. 30 km) verspreid. Tijdens deze Kerkenpad dagen waren gidsen van de SBRK in het kerkgebouw aanwezig, van 10-17:00 uur.

Boerenfietstocht 2021

Deze jaarlijkse fietstocht van 39 km vond dit jaar plaatst op de donderdagen 22 juli, 5 augustus en 19 augustus en voerde langs een aantal agrarische bedrijven in de omgeving van Rolde. Voor het eerst voerde deze tocht dit jaar ook langs de Jacobuskerk in Rolde. Verspreid over de 3 dagen bezochten ca. 650 bezoekers de Rolder kerk. Van 09:30-16:30 uur waren er elke dag gidsen van de SBRK in het kerkgebouw aanwezig, ze hebben het niet vaak zo druk gehad.

Orgelportret RTV Drenthe

Op 15 juni 2021 zijn radio opnames gemaakt van het monumentale orgel in de Rolderkerk, in het kader van een serie uitzendingen voor RTV Drenthe van karakteristieke orgels in de provincie. De uitzending vond plaats op zondag 1 augustus, in het radioprogramma  “Veur de Preek” dat elke zondagochtend tussen 8.00 en 9.00 uur door RTV Drenthe wordt uitgezonden. Er zijn ook filmopnames gemaakt; links naar de radio uitzending en filmopname zijn te vinden op de website van de SBRK www.rolderkerk.nl. De SBRK heeft voor deze opname een bijdrage beschikbaar gesteld van €300.

Boekenmarkt en boekeninzameling

Op zaterdag 11 september 2021 vond de jaarlijkse boekenmarkt bij de Jacobuskerk plaats. Net als vorig jaar vond deze buiten, rondom de kerk plaats. Al met al werd ruim 50 meter aan boeken verkocht. Samen met de verkoop door het marktcafé bedroeg de netto opbrengst €2.744. Een zeer geslaagde dag die honderden bezoekers trok, met bijzonder veel dank aan de vele vrijwilligers die deze boekenmarkt mogelijk maakten.

Omdat de boekenzolder bij het inzamelpunt (Tichelhoes, Hunebedweg 13 A, Rolde) tot de nok toe vol was werd de boekeninzameling begin mei 2021 tijdelijk stopgezet. Midden september 2021 is de boekeninzameling weer gestart (Tichelhoes, maandagmiddag van 13:30-14:30 uur).

Open Monumentendag

Tegelijkertijd met de boekenmarkt buiten de kerk was het kerkgebouw op zaterdag 11 september 2021 open voor bezoek als onderdeel van de Open Monumentendag. De hele dag, van 10-17:00 uur, zijn er ook toen weer rondleidingen verricht door gidsen van de SBRK.