Beilerdingspel, direct links naast het middenvenster

with Geen reacties

Bovenaan de oude gemeente Beilen met in het wapen afbeeldingen van (offer)bijlen die hier zijn gevonden. Voor alle duidelijkheid: de naam ‘Beilen’ zal niets te maken hebben met die ‘bijlen’ Het wapen wordt vastgehouden door een wildeman en een geestelijke die een witte valk draagt. Dit ver-wijst naar een oude verplichting, die Beilen had om jaarlijks een witte valk te leveren aan de St. Clemenskerk van Steenwijk.

Eronder het wapen van Westerbork. De valk met een penning wijst erop dat Westerbork, eveneens aan de St.Clemens, ‘valkengeld’ verschuldigd was. De andere afbeeldingen met slangen en een kas-teel verwijzen naar sagen en legenden. De paarden als wapenhouders zullen met de jaarmarkt te maken hebben.

Tussen Westerbork en Hoogeveen ligt een groot gebied met landbouw en veeteelt als middelen van bestaan. De afgebeelde hooi- of graanbulten verwijzen ernaar.

Hoogeveen is ontstaan dank zij de turfwinning en dat is te zien in het wapen en er omheen. Stapels turf afgedekt met riet, een man die turf steekt, rechts een tweewielige wagen eveneens met turf. Ver-der heide met bijenkorven en een herder met zijn hond en een lammetje.

En dan onderaan nog Zuidwolde met eikenbladeren om de ligging tussen de bossen aan te geven. In het wapen is als eerbetoon het wapen opgenomen van de familie Van Echten, die het initiatief nam voor de ontginning van het hoogveen en ook verder een belangrijke rol speelde in de regio.