Boekenmarkt en boekeninzameling

with Geen reacties

Oude boeken kunnen wekelijks, van begin september tot eind april, op maandag afgeleverd worden in het Tichelhoes, Hunebedweg 13 A, 9451 AP Rolde, tussen 13.30 en 14.30 uur.

Een groep vrijwilligers selecteert daar de boeken die op de jaarlijkse Boekenmarkt (1e zaterdag van juni) te koop worden aangeboden. Verder beschikt de Stichting over een marktkraam die kan worden ingezet voor PR-activiteiten, gecombineerd met een beperkt boekenaanbod tijdens de Rolder markten en het jaarlijkse Kerkenpad (juli/augustus)

Daarnaast staat in het Tichelhoes een boekenkast die regelmatig gevuld wordt met gratis boeken, die na lezing ook weer teruggebracht kunnen worden!

Boeken die niet in de verkoop gaan worden opgehaald door het oud-papierteam van het Christelijk Mannenkoor in Assen zodat kringloop verzekerd is.

Met het oog op de nodige menskracht (ook letterlijk!) en de beschikbare opslagruimte is het prettig als grote afleveringen (bijv. een aanhanger vol) van te voren gemeld worden bij één van de coördinatoren. Dat zijn Henk  Mulder (rochtie@ziggo.nl) of Liesbeth Mooij (info@liesbethmooij.nl / tel. 0592-248190).

Gevolg van de coronamaatregelen van de overheid

De jaarlijkse Boekenmarkt die gepland stond voor zaterdag 6 juni 2020 gaat niet door. Afhankelijk van ontwikkelingen zal deze markt mogelijk later in het jaar plaatsvinden, op zijn vroegst tijdens of rondom de Roldermarkt op dinsdag 8 september 2020.

De wekelijkse inname van boeken in het Tichelhoes is stopgezet, i.v.m. corona maar ook omdat de boekenzolder van het Tichelhoes momenteel tjokvol met boeken is. De inname van boeken zal weer opgestart worden nadat er weer een Boekenmarkt heeft plaatsgevonden en er weer ruimte op de boekenzolder is, op z’n vroegst dus na de Roldermarkt begin september 2020.

Echter, als u een grote portie mooie boeken had willen afleveren waar u geen andere bestemming voor kunt vinden, wilt u dan tóch even contact opnemen met één van de bovengenoemde coördinatoren? Misschien kan er in overleg een oplossing worden gevonden om uw boeken tijdelijk elders op te slaan.