Boekenmarkt en boekeninzameling

with Geen reacties

Jacobusboekenmarkt 2023 en boekeninzameling

De jaarlijks boekenmarkt van de Stichting Behoud Rolder Kerk staat gepland op zaterdag 9 september 2023 van 10.00 uur tot 15.00 uur. De boekenmarkt vindt dan plaats buiten rondom het kerkgebouw terwijl de Jacobuskerk open is voor bezoek, met rondleidingen, als onderdeel van Open Monumentendag.

De werkgroep heeft de afgelopen tijd boeken ingezameld met het oog op verkoop. Inmiddels is de boekenzolder bij het inzamelpunt (Tichelhoes, Hunebedweg 13 A, Rolde) nagenoeg vol. Om die reden wordt de boekeninzameling vanaf maandag 15 mei 2023 tijdelijk stopgezet. Het vaste inzameltijdstip (Tichelhoes, maandagmiddag van 13:30-14:30 uur) komt hiermee tot eind augustus 2023 te vervallen. De voorlopig laatste inzameldag is 8 mei 2023, de boekeninzameling wordt weer gestart op 25 augustus 2023.


Mocht u in de tussentijd nog een mooie partij oude of overbodige boeken beschikbaar willen stellen voor de boekenmarkt, wilt u dan contact opnemen met één van de volgende coördinatoren? Dan kan er in overleg misschien toch een oplossing voor tijdelijke opslag elders gevonden worden.

Henk Mulder:
telefoonnummer: 06 – 40 88 96 65
emailadres: rochtie@ziggo.nl

Liesbeth Mooij:
telefoonnummer: 0592 – 248 190
emailadres: info@liesbethmooij.nl

Oude boeken kunnen wekelijks, van begin september tot eind april, op maandag afgeleverd worden in het Tichelhoes, Hunebedweg 13 A, 9451 AP Rolde, tussen 13.30 en 14.30 uur.

Een groep vrijwilligers selecteert daar de boeken die op de jaarlijkse Boekenmarkt (1e zaterdag van juni) te koop worden aangeboden. Verder beschikt de Stichting over een marktkraam die kan worden ingezet voor PR-activiteiten, gecombineerd met een beperkt boekenaanbod tijdens de Rolder markten en het jaarlijkse Kerkenpad (juli/augustus)

Daarnaast staat in het Tichelhoes een boekenkast die regelmatig gevuld wordt met gratis boeken, die na lezing ook weer teruggebracht kunnen worden!

Boeken die niet in de verkoop gaan worden opgehaald door het oud-papierteam van het Christelijk Mannenkoor in Assen zodat kringloop verzekerd is.

Met het oog op de nodige menskracht (ook letterlijk!) en de beschikbare opslagruimte is het prettig als grote afleveringen (bijv. een aanhanger vol) van te voren gemeld worden bij één van de coördinatoren. Dat zijn Henk  Mulder (rochtie@ziggo.nl) of Liesbeth Mooij (info@liesbethmooij.nl / tel. 0592-248190).

Eerdere edities