Boekenmarkt en boekeninzameling

with Geen reacties

Op zaterdag 11 september 2021 wordt de jaarlijkse boekenmarkt bij de Jacobuskerk weer georganiseerd. Net als vorig jaar zal deze buiten, rondom de kerk plaatsvinden. De boekenwerkgroep heeft hiervoor het afgelopen jaar boeken ingezameld. Inmiddels is de boekenzolder bij het inzamelpunt (Tichelhoes, Hunebedweg 13 A, Rolde) vol. Om die reden is de boekeninzameling begin mei 2021 tijdelijk stopgezet. Het vaste inzameltijdstip (Tichelhoes, maandagmiddag van 13:30-14:30 uur) komt hiermee tot half september 2021 te vervallen.

Mocht u in de tussentijd nog een mooie partij oude of overbodige boeken beschikbaar willen stellen voor de boekenmarkt, wilt u dan contact opnemen met één van de volgende coördinatoren? Dan kan er in overleg misschien toch een oplossing voor tijdelijke opslag elders gevonden worden.

Henk Mulder:
telefoonnummer: 06 – 40 88 96 65
emailadres: rochtie@ziggo.nl

Liesbeth Mooij:
telefoonnummer: 0591 – 248 190
emailadres: info@liesbethmooij.nl

Oude boeken kunnen wekelijks, van begin september tot eind april, op maandag afgeleverd worden in het Tichelhoes, Hunebedweg 13 A, 9451 AP Rolde, tussen 13.30 en 14.30 uur.

Een groep vrijwilligers selecteert daar de boeken die op de jaarlijkse Boekenmarkt (1e zaterdag van juni) te koop worden aangeboden. Verder beschikt de Stichting over een marktkraam die kan worden ingezet voor PR-activiteiten, gecombineerd met een beperkt boekenaanbod tijdens de Rolder markten en het jaarlijkse Kerkenpad (juli/augustus)

Daarnaast staat in het Tichelhoes een boekenkast die regelmatig gevuld wordt met gratis boeken, die na lezing ook weer teruggebracht kunnen worden!

Boeken die niet in de verkoop gaan worden opgehaald door het oud-papierteam van het Christelijk Mannenkoor in Assen zodat kringloop verzekerd is.

Met het oog op de nodige menskracht (ook letterlijk!) en de beschikbare opslagruimte is het prettig als grote afleveringen (bijv. een aanhanger vol) van te voren gemeld worden bij één van de coördinatoren. Dat zijn Henk  Mulder (rochtie@ziggo.nl) of Liesbeth Mooij (info@liesbethmooij.nl / tel. 0592-248190).

Eerdere edities