Boekenmarkt en boekeninzameling

with Geen reacties


Het is nog onzeker of de SBRK dit jaar weer een boekenmarkt kan organiseren, maar toch zamelt de werkgroep alvast boeken in met het oog op verkoop.

Oude of overbodige boeken voor de boekenmarkt kunnen in deze Coronatijd na telefonisch- of e-mailoverleg met de coördinatoren afgeleverd worden bij het Tichelhoes (Hunebedweg 13 A, Rolde), of bij een van de volgende coördinatoren:

Henk Mulder:
telefoonnummer: 06 – 40 88 96 65
emailadres: rochtie@ziggo.nl

Liesbeth Mooij:
telefoonnummer: 0591 – 248 190
emailadres: info@liesbethmooij.nl

Het vaste inzameltijdstip (maandagmiddag van 13:30-14:30 uur) komt hiermee tijdelijk te vervallen.

Oude boeken kunnen wekelijks, van begin september tot eind april, op maandag afgeleverd worden in het Tichelhoes, Hunebedweg 13 A, 9451 AP Rolde, tussen 13.30 en 14.30 uur.

Een groep vrijwilligers selecteert daar de boeken die op de jaarlijkse Boekenmarkt (1e zaterdag van juni) te koop worden aangeboden. Verder beschikt de Stichting over een marktkraam die kan worden ingezet voor PR-activiteiten, gecombineerd met een beperkt boekenaanbod tijdens de Rolder markten en het jaarlijkse Kerkenpad (juli/augustus)

Daarnaast staat in het Tichelhoes een boekenkast die regelmatig gevuld wordt met gratis boeken, die na lezing ook weer teruggebracht kunnen worden!

Boeken die niet in de verkoop gaan worden opgehaald door het oud-papierteam van het Christelijk Mannenkoor in Assen zodat kringloop verzekerd is.

Met het oog op de nodige menskracht (ook letterlijk!) en de beschikbare opslagruimte is het prettig als grote afleveringen (bijv. een aanhanger vol) van te voren gemeld worden bij één van de coördinatoren. Dat zijn Henk  Mulder (rochtie@ziggo.nl) of Liesbeth Mooij (info@liesbethmooij.nl / tel. 0592-248190).

Eerdere edities