Het eerste, het middelste raam

with Geen reacties

Toen de kerk na de laatste restauratie in 1964 weer in gebruik werd genomen, werd het middelste raam aangeboden door de provincie Drenthe.
Dit raam symboliseert rechtvaardigheid, wetgeving en bevrijding. Het midden beeldt de vrijheidszin van de Drenten uit met de bevrijding van Petrus uit de gevangenis. Dit hoofdmotief is ontleend aan het boek Handelingen.

In de top van het raam is de ‘Sol Justitiae’ (de zon van rechtvaardigheid) afgebeeld met twee figuren, waarvan de linkse de ‘Aequitas’ (gelijkberechtigdheid) uitbeeldt met een weegschaal, en rechts daarvan de figuur van een rechter, omringd door schriftrollen met zegels en een open boek waarop ‘Lex’ (wet) staat. Het onderschrift bij deze figuur is ‘Jurisdictio’ (rehtspraak) hetgeen wijst op het praktisch en sociaal uitoefenen der rechtspraak.

In de beide onderpanelen van het raam is links het wapen van Drenthe uitgebeeld en rechts het wapen van Rolde.

De kleuren vallen op door hun warmte. De dochter van Nicolas schreef in een boek over haar vader dat de ramen “… stralen in zeldzame schittering.” En “…het groen van de sprei, de roze engelvleugels en het rood onderaan komen stuk voor stuk nog sterker tot hun recht door het omringende blanke glas. Kortom, de glazen ademen door het wit.”