Het koor

with Geen reacties

In het midden van het koor staat de avondmaalstafel, die ook als altaar wordt gebruikt in de rooms-katholieke vieringen. Van de koperen kronen die in het koor hangen is de eerste uit de 17de eeuw. Hij werd in 1847 door de kerkvoogdij van Rolde verkocht aan de R.K. parochie in Assen. Na de laatste restauratie werd in 1964 deze kroon bij de heropening teruggeschonken. De tweede kroon is in de vorige eeuw bijgemaakt.

In de vloer zien we een aantal grafzerken bijeen gebracht, die bij de opgraving in 1961 te voorschijn kwamen. Er zijn ook een paar stukken van sarcofaagdeksels (12de of 13de eeuw) te zien en helemaal achterin het koor een deel van de oude altaarsteen. Rechts in een nis zijn brokstukken van middeleeuws beeldhouwwerk te zien. Het zijn waarschijnlijk delen van een sacramentshuisje, een altaarstuk, en/of andere religieuze decoraties. Ook is er een Christuskop en de voeten van Christus. Die beide stukken hebben deel uitgemaakt van een beeld dat “Christus op de koude Steen” wordt genoemd. Uit later tijd is de Statenbijbel.