Noordenveld, tweede van links

with Geen reacties

Bovenaan het wapen van Vries, het oudste dorp van het dingspel en vroeger ook de centrale plaats. Het is één van de drie ‘oerparochies’ waaraan Drenthe haar naam ontleent. Er is dan ook alle reden om de kerk af te beelden. Aan de andere kant staat een schaapskooi. In het wapen de al eerder ver-melde ‘schoorsteenhaal’. Verder zien we eikenbladeren, die verwijzen naar de bossen, en rondom een rand met de bloemen van kornoelje, in de ijstijd uit Zweden meegevoerd naar Drenthe.

Zowel in het wapen van Norg als er naast zijn paarden duidelijk vertegenwoordigd. De jaarlijkse paardenmarkt is al in de middeleeuwen van groot belang, ook al omdat het dorp zeer gunstig was ge-legen aan de belangrijkste verbindingsweg tussen Drenthe en Friesland.

In het wapen is ook de ‘Zwartendijkse Schans’ afgebeeld die de weg moest beschermen tegen ongewenste grensoverschrij-dingen. Wapen en illustratie van Roden duiden op de agrarische activiteiten die vroeger in deze gemeente het belangrijkste middel van bestaan vormden.

Daaronder Peize. In de omgeving werd veel hop verbouwd, daarom een blad van die plant in het wapen. Daarnaast vee in een Drents landschap en een man die turf laadt op een kruiwagen In het wapen van Eelde zien we een raaf met een kruisboog, het familiewapen van Sicher ter Borgh die hier vroeger in een havezate woonde. Naast het wapen Saksische boerderijen.

Onderaan de banderol met de naam van het dingspel en veel soldaten en krijgsvolk, waarschijnlijk om aan te duiden dat Noord-Drenthe vaak te lijden heeft gehad van strijd en doortrekkende legers.