Oostermoer, het eerste raam rechts

with Geen reacties

Links boven het wapen van Anloo. Hier hield evenals in Rolde de etstoel, de rechtbank van Drenthe, zitting. Dit wordt gesymboliseerd door de opgestoken hand bij het afleggen van de eed.

Daarnaast Gieten, dat als centrum van de jacht een wapen heeft met een jachthond.

Aan Zuidlaren, bekend door de historische paardenmarkt wordt een ruime plaats gegeven met een wapen dat weinig vragen zal opleveren. De havezate Laarwoud is ook afgebeeld.

Gasselte had vroeger belangrijke scheepvaart via de Hunze, in beeld gebracht met een zeilschip, en ook hier waren de schapen van belang. De herder met schapen herinnert hieraan.

Onderaan Borger waar de meeste hunebedden zijn gevonden en waar veel rogge werd verbouwd.