Open Monumentendagen

with Geen reacties

Tijdens de Open Monumentendagen in september (in 2020: zaterdag 12 en zondag 13 september) zijn er op de zaterdag de hele dag, van 10-17:00 uur gidsen van de SBRK aanwezig.

Daarnaast kunnen op verzoek ook op andere dagen rondleidingen worden verzorgd, mits het kerkgebouw op de gewenste dag beschikbaar is. Graag een mail naar sbrkerk@gmail.com.

Gevolg van de corona-maatregelen van de overheid

In ieder geval tot 1 juli 2020 zullen er door de SBRK geen rondleidingen worden verzorgd. Deelname aan de Open Monumentendagen in september 2020 is vooralsnog onzeker.