Rolderdingspel, het tweede raam van rechts

with Geen reacties

In de middeleeuwen lagen in dat dingspel de latere gemeenten Rolde, Assen en Smilde.

Het gemeentewapen van Rolde laat een rode verticale balk zien met daarin het kruis en het zwaard van de gerechtigheid, daarnaast links en rechts twee opgestoken rechterhanden met elk twee opgestoken vingers bij het afleggen van de eed, die herinneren aan de etten (gezworenen) van de etstoel. De schildhouders verbeelden twee etten, waarvan één een wetsrol vasthoudt en de ander een degen draagt. Links zien we nog het koor van de Jacobuskerk.

Daaronder staat het wapen van Assen. Evenals dat van Drenthe is het afgeleid van het wapen van de vroegere abdij waaromheen Assen is ontstaan. De kloostergebouwen met een torentje zien we op de achtergrond.

Uit Assen is de Drentse Hoofdvaart langs Smilde gegraven voor afwatering en vervoer van turf. Het zeilschip, turfstekers en de arbeiders die turf verplaatsen met manden en kruiwagen, zijn afgebeeld ter illustratie. Het anker met ankertouw houdt hiermee eveneens verband.