with Geen reacties


Kerstmarkt 2021 Afgelast

Helaas gaat de kerstmarkt dit jaar, vanwege toenemende coronabesmettingen en -maatregelen, niet door.

Bij de start van de voorbereidingen in september waren er natuurlijk al de nodige twijfels maar het leek aanvankelijk haalbaar. Door het toenemende aantal besmettingen en  de aangescherpte maatregelen kwam de vraag echter op of het verantwoord was om de voorbereidingen voor een kerstmarkt voort te zetten. In overleg tussen de coördinatoren van de kerstmarkt en het bestuur van de Stichting Behoud Rolder Kerk is vervolgens begin november het besluit genomen om te stoppen met de voorbereidingen voor de  kerstmarkt, die op 10 december in de Jacobuskerk zou worden gehouden.

Het lijkt er immers op dat het risico van Corona-besmettingen en van verdergaande beperkende maatregelen in de komende weken zal groeien. Daarbij komt ook nog dat de huidige  verplichte maatregelen, zoals toegang uitsluitend met QR-code, gekoppeld aan een kerkruimte die i.v.m. de invloed van luchtcirculatie op de verspreiding van corona niet verantwoord  verwarmd kan worden, een kerstmarkt  bar ongezellig en weinig gastvrij maken.

We hopen op betere tijden en zien uit naar een ouderwets gezellige kerstmarkt in december 2022.
We danken iedereen voor de reeds getoonde belangstelling.

Liesbeth Mooij en Marion van Wely, coördinatoren kerstmarkt 2021
mede namens het bestuur van Stichting Behoud Rolder Kerk

Ook vriend worden?

Download het invulformulier en mail deze naar vriend@sbrk.nl

De Stichting Behoud Rolder Kerk is opgericht in 1998 met als doel fondsen te werven voor het onderhoud en daarmee het behoud van het historische kerkgebouw, het orgel en de directe omgeving van de Jacobuskerk te Rolde. De stichting werkt samen met kerkelijke en niet-kerkelijke vrijwilligers vanuit Rolde en omgeving om dit doel te realiseren.

In 2019 heeft het bestuur van de stichting zich daarnaast ten doel gesteld nadrukkelijk het gebruik van het Rolder kerkgebouw voor andere dan kerkelijke doelen te stimuleren, zodat het gebouw er echt voor het hele dorp is.

informatiefolder Rolderkerk

Meer informatie over het Rolder kerkgebouw en haar gebruikers vindt u in onze informatiefolder


Er is weer een nieuwe voorraad Jacobuswijn. De kosten bedragen €7,50 per fles. Hiervan komt ongeveer €2 ten goede aan de Stichting Behoud Rolder Kerk. U kunt uw bestelling  per mail doorgeven via sbrkerk@gmail.com


Het laatste nieuws


Over de Stichting Behoud Rolder Kerk

Doelstelling

De Stichting Behoud Rolder Kerk is opgericht in 1998 met als doel fondsen te werven voor het onderhoud en daarmee het behoud van het historische kerkgebouw, het orgel en de directe omgeving van de Jacobuskerk te Rolde. De stichting werkt samen met kerkelijke en niet-kerkelijke vrijwilligers vanuit Rolde en omgeving om dit doel te realiseren.

De stichting is hier zeer succesvol in geweest; gedurende de afgelopen 20 jaar heeft zij ongeveer 260.000 euro aan fondsen verworven. Hiervan is het grootste deel, ruim 150.000 euro, gebruikt voor de restauratie van het monumentale orgel die begon in 2000 en begin 2013 was afgerond. Daarnaast is inmiddels ruim 50.000 euro gebruikt om het kerkgebouw te helpen maken tot het prachtige monument dat het nu is.

Om deze fondsen te werven worden jaarlijks verschillende activiteiten ontplooid zoals boekenmarkt en kerstmarkt en worden er rondleidingen verzorgd. Ook zijn er veel donateurs/vrienden van het Rolder kerkgebouw, uit Rolde en omliggende dorpen die de stichting steunen met een jaarlijkse bijdrage.

In 2019 heeft het bestuur van de stichting zich daarnaast ten doel gesteld nadrukkelijk het gebruik van het Rolder kerkgebouw voor andere dan kerkelijke doelen te stimuleren, zodat het gebouw er echt voor het hele dorp is.

Bijdragen voor onderhoud of voor verbetering van de functionaliteit van het kerkgebouw worden door het bestuur van de stichting overwogen na een formeel verzoek van de eigenaar van het kerkgebouw, de PKN gemeente.


Bestuurders en beloningsbeleid

Voorzitter: vacant

Penningmeester en secretaris: Dhr. A. (Arie) van Haeringen

Bestuursleden: Mevr. H. (Henriëtte) Meijer, Dhr. M. (Michel) Schoenmaker, Dhr. F. (Frank) van der Burg

Dit bestuur is in juli 2019 aangetreden. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Deze uitgaven worden verantwoord in de jaarrekening.


Onze gegevens

Inschrijvingsnummer K.v.K.: 04056909

Bankrekeningnummer: NL91 RABO 0356 0365 29

RSIN / fiscaal nummer: 807094468

Postadres secretariaat: Nijlande 1, 9452 VA Nijlande

Telefoonnummer secretariaat: 06-19857573

Mail: sbrkerk@gmail.com


ANBI

Stichting Behoud Rolder Kerk
Nijlande 1, 9452VA Nijlande
RSIN / fiscaal nummer 807094468