SBRK

with Geen reacties

Boekenmarkt en Open Monumentendag zaterdag a.s.!

In verband met de Noordelijke Open Momumentendag is de Jacobuskerk op zaterdag 12 september open voor bezoekers tussen 10 en 17 uur. Het prachtige orgel wordt op gezette tijden bespeeld.

Tegelijkertijd vindt rondom de kerk de jaarlijkse Boekenmarkt plaats. Deze wordt georganiseerd door de SBRK (Stichting Behoud Rolderkerk) en de opbrengst is dan ook bedoeld voor het onderhoud van de eeuwenoude kerk. Er is trouwens ook een kraam met curiosa! De Boekenmarkt (en ‘kerkcafé) vindt plaats van 10 tot 15 uur. 

Van harte welkom! Denkt u wel aan de 1,5 meter afstand tot de andere bezoekers?


Gevolg van de corona-maatregelen van de overheid

Het kerkgebouw is sinds eind mei 2020 weer open voor bezoek, dagelijks van 10-17 uur. In ieder geval tot 1 juli 2020 zullen er door de SBRK evenwel geen rondleidingen worden verzorgd.

Het Kerkenpad 2020 dat normaal gesproken eind juli-begin augustus georganiseerd zou worden is in overleg met de andere deelnemende kerken afgelast.

Op zaterdag 12 september zal de boekenmarkt in aangepaste vorm plaatsvinden. Normaal gesproken vindt deze markt jaarlijks plaats in juni, maar door Covid19 kon dat niet plaatsvinden.
De boekenmarkt zal 12 september as. van 10 tot 15 uur buiten worden gehouden bij de Jacobuskerk in Rolde. De opbrengst van de markt komt ten goede aan de Stichting Behoud Rolder Kerk, de stichting die ervoor zorgt dat het markante (kerk)gebouw van Rolde in goede staat en bewaart blijft voor de toekomst. Uiteraard worden de corona-regels in acht genomen, maar u bent van harte welkom!Heeft u nog boeken liggen die verkocht kunnen worden, dan kunt u contact opnemen via de website https://www.rolderkerk.nl/boekenmarkt-en-boekeninzameling/

De wekelijkse inname van boeken in het Tichelhoes is stopgezet, i.v.m. corona maar ook omdat de boekenzolder van het Tichelhoes momenteel tjokvol met boeken is. De inname van boeken zal weer opgestart worden nadat er weer een Boekenmarkt heeft plaatsgevonden en er weer ruimte op de boekenzolder is, op z’n vroegst dus na de Roldermarkt begin september 2020.


Echter, als u een grote portie mooie boeken had willen afleveren waar u geen andere bestemming voor kunt vinden, wilt u dan tóch even contact opnemen met
de coördinatoren van de boekeninzameling? Misschien kan er in overleg een oplossing worden gevonden om uw boeken tijdelijk elders op te slaan.


ActiviteitenOok vriend worden?

Download het invulformulier en mail deze naar vriend@sbrk.nl


Onze (contact)gegevens

Naam: Stichting Behoud Rolder Kerk (SBRK)

Inschrijvingsnummer K.v.K.: 04056909

Bankrekeningnummer: NL91 RABO 0356 0365 29

RSIN / fiscaal nummer: 807094468

Postadres secretariaat: Nijlande 1, 9452 VA Nijlande

Telefoonnummer secretariaat: 06-19857573

Mail: sbrkerk@gmail.com


Over SBRK

Doelstelling

De Stichting Behoud Rolder Kerk is opgericht in 1998 met als doel fondsen te werven voor het onderhoud en daarmee het behoud van het historische kerkgebouw, het orgel en de directe omgeving van de Jacobuskerk te Rolde. De stichting werkt samen met kerkelijke en niet-kerkelijke vrijwilligers vanuit Rolde en omgeving om dit doel te realiseren.

De stichting is hier zeer succesvol in geweest; gedurende de afgelopen 20 jaar heeft zij ongeveer 260.000 euro aan fondsen verworven. Hiervan is het grootste deel, ruim 150.000 euro, gebruikt voor de restauratie van het monumentale orgel die begon in 2000 en begin 2013 was afgerond. Daarnaast is inmiddels ruim 50.000 euro gebruikt om het kerkgebouw te helpen maken tot het prachtige monument dat het nu is.

Om deze fondsen te werven worden jaarlijks verschillende activiteiten ontplooid zoals boekenmarkt en kerstmarkt en worden er rondleidingen verzorgd. Ook zijn er veel donateurs/vrienden van het Rolder kerkgebouw, uit Rolde en omliggende dorpen die de stichting steunen met een jaarlijkse bijdrage.

In 2019 heeft het bestuur van de stichting zich daarnaast ten doel gesteld nadrukkelijk het gebruik van het Rolder kerkgebouw voor andere dan kerkelijke doelen te stimuleren, zodat het gebouw er echt voor het hele dorp is.

Bijdragen voor onderhoud of voor verbetering van de functionaliteit van het kerkgebouw worden door het bestuur van de stichting overwogen na een formeel verzoek van de eigenaar van het kerkgebouw, de PKN gemeente.


Bestuurders en beloningsbeleid

Voorzitter: Dhr. J. (Hans) Reeskamp

Penningmeester en secretaris: Dhr. A. (Arie) van Haeringen

Bestuursleden: Mevr. H. (Henriëtte) Meijer, Dhr. M. (Michel) Schoenmaker

Dit bestuur is in juli 2019 aangetreden. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Deze uitgaven worden verantwoord in de jaarrekening.


Jaarrekeningen

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013