with Geen reacties

Boeken voor de boekenmarkt inleveren?


In verband met Corona is het nog onzeker of de SBRK dit jaar weer een boekenmarkt bij de Jacobuskerk kan organiseren, hopelijk kan dit evenement in september 2021 plaatsvinden.

De werkgroep heeft de afgelopen tijd boeken ingezameld met het oog op verkoop. Inmiddels is de boekenzolder bij het inzamelpunt (Tichelhoes, Hunebedweg 13 A, Rolde) nagenoeg vol. Om die reden wordt de boekeninzameling ná 3 mei 2021 tijdelijk stopgezet. Het vaste inzameltijdstip (Tichelhoes, maandagmiddag van 13:30-14:30 uur) komt hiermee in ieder geval tot begin september 2021 te vervallen.

Mocht u in de tussentijd nog een mooie partij oude of overbodige boeken beschikbaar willen stellen voor de boekenmarkt, wilt u dan contact opnemen met één van de volgende coördinatoren? Dan kan er in overleg misschien toch een oplossing voor tijdelijke opslag elders gevonden worden.

Henk Mulder:
telefoonnummer: 06 – 40 88 96 65
emailadres: rochtie@ziggo.nl

Liesbeth Mooij:
telefoonnummer: 0591 – 248 190
emailadres: info@liesbethmooij.nl

Ook vriend worden?

Download het invulformulier en mail deze naar vriend@sbrk.nl

De Stichting Behoud Rolder Kerk is opgericht in 1998 met als doel fondsen te werven voor het onderhoud en daarmee het behoud van het historische kerkgebouw, het orgel en de directe omgeving van de Jacobuskerk te Rolde. De stichting werkt samen met kerkelijke en niet-kerkelijke vrijwilligers vanuit Rolde en omgeving om dit doel te realiseren.

In 2019 heeft het bestuur van de stichting zich daarnaast ten doel gesteld nadrukkelijk het gebruik van het Rolder kerkgebouw voor andere dan kerkelijke doelen te stimuleren, zodat het gebouw er echt voor het hele dorp is.

informatiefolder Rolderkerk

Meer informatie over het Rolder kerkgebouw en haar gebruikers vindt u in onze informatiefolder


Er is weer een nieuwe voorraad Jacobuswijn. De kosten bedragen €7,50 per fles. Hiervan komt ongeveer €2 ten goede aan de Stichting Behoud Rolder Kerk. U kunt uw bestelling  per mail doorgeven via sbrkerk@gmail.com


Het laatste nieuws

 • Kerstavond 2020: “Een engel boven Rolde”
  Door corona kunnen er dit jaar in Rolde geen activiteiten rond kerst plaatsvinden. Een alternatief werd eerst gevonden in een kerstviering op de Grote Brink, maar door de aangescherpte regels kon ook dit niet doorgaan. Wat bleef er over? Lees verder
 • Aan alle vrienden van het Rolder Kerkgebouw
  De wervingsactie dit jaar voor nieuwe vrienden van het Rolder Kerkgebouw, met de folder die in juni huis-aan-huis in Rolde en omliggende dorpen is bezorgd, is fantastisch verlopen! Lees verder
 • Nieuwe AED hangt aan kerk in Rolde
  Aan de buitenkant van de consistorie van de Jacobuskerk, op Kerkbrink 5, is sinds kort een AED bevestigd. Een AED ofwel een automatische externe defibrillator of hartstarter, wordt gebruikt bij de reanimatie van een persoon met een hartstilstand… Lees verder
 • Afgelasting Goede Doelen Kerstmarkt 2020
  Het beperkt aantal mensen dat in de kerk aanwezig mag zijn en de verplichte onderlinge afstand maken de opbouw en de voorbereidingen van de markt al lastig, maar het beperkt aantal bezoekers maakt het houden van een binnen-markt onmogelijk… Lees verder
 • Boekenmarkt en Monumentendag 2020
  Rolde- In corona-tijd een Boekenmarkt houden? Lukt dat? En dan ook nog tegelijkertijd Monumentendag vieren met open deuren waardoor de orgelmuziek naar buiten stroomt? “Ja, dat lukte wonderwel… Lees verder

Over de Stichting Behoud Rolder Kerk

Doelstelling

De Stichting Behoud Rolder Kerk is opgericht in 1998 met als doel fondsen te werven voor het onderhoud en daarmee het behoud van het historische kerkgebouw, het orgel en de directe omgeving van de Jacobuskerk te Rolde. De stichting werkt samen met kerkelijke en niet-kerkelijke vrijwilligers vanuit Rolde en omgeving om dit doel te realiseren.

De stichting is hier zeer succesvol in geweest; gedurende de afgelopen 20 jaar heeft zij ongeveer 260.000 euro aan fondsen verworven. Hiervan is het grootste deel, ruim 150.000 euro, gebruikt voor de restauratie van het monumentale orgel die begon in 2000 en begin 2013 was afgerond. Daarnaast is inmiddels ruim 50.000 euro gebruikt om het kerkgebouw te helpen maken tot het prachtige monument dat het nu is.

Om deze fondsen te werven worden jaarlijks verschillende activiteiten ontplooid zoals boekenmarkt en kerstmarkt en worden er rondleidingen verzorgd. Ook zijn er veel donateurs/vrienden van het Rolder kerkgebouw, uit Rolde en omliggende dorpen die de stichting steunen met een jaarlijkse bijdrage.

In 2019 heeft het bestuur van de stichting zich daarnaast ten doel gesteld nadrukkelijk het gebruik van het Rolder kerkgebouw voor andere dan kerkelijke doelen te stimuleren, zodat het gebouw er echt voor het hele dorp is.

Bijdragen voor onderhoud of voor verbetering van de functionaliteit van het kerkgebouw worden door het bestuur van de stichting overwogen na een formeel verzoek van de eigenaar van het kerkgebouw, de PKN gemeente.


Bestuurders en beloningsbeleid

Voorzitter: Dhr. J. (Hans) Reeskamp

Penningmeester en secretaris: Dhr. A. (Arie) van Haeringen

Bestuursleden: Mevr. H. (Henriëtte) Meijer, Dhr. M. (Michel) Schoenmaker

Dit bestuur is in juli 2019 aangetreden. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Deze uitgaven worden verantwoord in de jaarrekening.


Onze gegevens

Inschrijvingsnummer K.v.K.: 04056909

Bankrekeningnummer: NL91 RABO 0356 0365 29

RSIN / fiscaal nummer: 807094468

Postadres secretariaat: Nijlande 1, 9452 VA Nijlande

Telefoonnummer secretariaat: 06-19857573

Mail: sbrkerk@gmail.com


ANBI

Stichting Behoud Rolder Kerk
Nijlande 1, 9452VA Nijlande
RSIN / fiscaal nummer 807094468