with Geen reacties


Kerstmarkt Jakobuskerk 9 december van 16.00 tot 20.30 uur.  

Na twee jaar zonder kerstmarkt was het weer even wennen om in oktober al over kerstbakjes en kniepertjes en een kerstcafé te overleggen: waarom doen we dit? Zou er genoeg belangstelling zijn? Kunnen we na twee Corona -jaren nog op de oude vrijwilligers rekenen? We keken elkaar onderzoekend aan, maar het vooruitzicht van een kerk vol lichtjes, geurend naar dennengroen , en het tevreden gevoel als alles goed verlopen is en het Goede Doel  en de Stichting Behoud Rolder Kerk met een mooi bedrag verder kunnen, trok ons over de streep.  Er komt weer een goede doelen kerstmarkt op vrijdag 9 december van 16.00 tot 20.30 uur in de Jakobuskerk! 

En dus doen we een beroep op ieder die dit leest: kom langs en geniet van de sfeer en van het brede aanbod van kerstboeken tot kerststukjes en van zelfgemaakte jams, sappen en notenbonbons tot aanmaakhoutjes, van kniepertjes en (kunst)verlotingen, van kaarten en sieraden uit alle windstreken. 

Ook verloten we dit jaar iets heel unieks namelijk een optreden van de Rolder bluesband GG and The Cruisers. En na afloop is er dan koffie of glühwein met gebak. Wordt u al een beetje warm van binnen?

De helft van de opbrengst van de kerstmarkt is bestemd voor de Stichting Behoud Rolder Kerk. De andere helft gaat traditiegetrouw naar een goed doel; dit jaar is dat de Stichting Hand in Hand.  Over kinderen- met- een beperking en volwassenen die samen in Nkoranza, Ghana een leefgemeenschap vormen in een land waar nog weinig aandacht is voor deze groep mensen. Hun Nederlandse steunorganisatie zal u laten zien wat er gebeurt met het geld dat wij bij elkaar zullen brengen.    

Kortom: na twee jaar zien we elkaar weer: vrijwilligers en bezoekers als vanouds in de warmte van de Jakobuskerk. Graag tot ziens. 

Liesbeth Mooij en Marion van Wely,  
coördinatoren kerstmarkt 2022

Ook vriend worden?

Download het invulformulier en mail deze naar vriend@sbrk.nl

De Stichting Behoud Rolder Kerk is opgericht in 1998 met als doel fondsen te werven voor het onderhoud en daarmee het behoud van het historische kerkgebouw, het orgel en de directe omgeving van de Jacobuskerk te Rolde. De stichting werkt samen met kerkelijke en niet-kerkelijke vrijwilligers vanuit Rolde en omgeving om dit doel te realiseren.

In 2019 heeft het bestuur van de stichting zich daarnaast ten doel gesteld nadrukkelijk het gebruik van het Rolder kerkgebouw voor andere dan kerkelijke doelen te stimuleren, zodat het gebouw er echt voor het hele dorp is.

informatiefolder Rolderkerk

Meer informatie over het Rolder kerkgebouw en haar gebruikers vindt u in onze informatiefolder


Jacobuswijn weer voorradig

Na eerdere succesvolle verkopen van Jacobuswijn presenteren wij hierbij een nieuwe lichting. Het is ons nog niet gelukt een geschikte witte wijn te vinden, maar de huidige rode Jacobuswijn heeft onze proeverij met glans doorstaan. Leuk om als cadeau te geven! Per fles betaalt u € 7,50. De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan het behoud van het Rolder kerkgebouw.

Bestellingen kunnen geplaatst worden via vriend@sbrk.nl


Het laatste nieuws


Over de Stichting Behoud Rolder Kerk

Doelstelling

De Stichting Behoud Rolder Kerk is opgericht in 1998 met als doel fondsen te werven voor het onderhoud en daarmee het behoud van het historische kerkgebouw, het orgel en de directe omgeving van de Jacobuskerk te Rolde. De stichting werkt samen met kerkelijke en niet-kerkelijke vrijwilligers vanuit Rolde en omgeving om dit doel te realiseren.

De stichting is hier zeer succesvol in geweest; gedurende de afgelopen 20 jaar heeft zij ongeveer 260.000 euro aan fondsen verworven. Hiervan is het grootste deel, ruim 150.000 euro, gebruikt voor de restauratie van het monumentale orgel die begon in 2000 en begin 2013 was afgerond. Daarnaast is inmiddels ruim 50.000 euro gebruikt om het kerkgebouw te helpen maken tot het prachtige monument dat het nu is.

Om deze fondsen te werven worden jaarlijks verschillende activiteiten ontplooid zoals boekenmarkt en kerstmarkt en worden er rondleidingen verzorgd. Ook zijn er veel donateurs/vrienden van het Rolder kerkgebouw, uit Rolde en omliggende dorpen die de stichting steunen met een jaarlijkse bijdrage.

In 2019 heeft het bestuur van de stichting zich daarnaast ten doel gesteld nadrukkelijk het gebruik van het Rolder kerkgebouw voor andere dan kerkelijke doelen te stimuleren, zodat het gebouw er echt voor het hele dorp is.

Bijdragen voor onderhoud of voor verbetering van de functionaliteit van het kerkgebouw worden door het bestuur van de stichting overwogen na een formeel verzoek van de eigenaar van het kerkgebouw, de PKN gemeente.


Bestuurders en beloningsbeleid

Voorzitter: vacant

Penningmeester en secretaris: Dhr. A. (Arie) van Haeringen

Bestuursleden: Mevr. H. (Henriëtte) Meijer, Dhr. M. (Michel) Schoenmaker, Dhr. F. (Frank) van der Burg, Mevr. R. (Renate) Meijering.

Dit bestuur is in juli 2019 aangetreden. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Deze uitgaven worden verantwoord in de jaarrekening.


Onze gegevens

Inschrijvingsnummer K.v.K.: 04056909

Bankrekeningnummer: NL91 RABO 0356 0365 29

RSIN / fiscaal nummer: 807094468

Postadres secretariaat: Nijlande 1, 9452 VA Nijlande

Telefoonnummer secretariaat: 06-19857573

Mail: sbrkerk@gmail.com


ANBI

Stichting Behoud Rolder Kerk
Nijlande 1, 9452VA Nijlande
RSIN / fiscaal nummer 807094468