Verslag 2017

with Geen reacties

Een actueel verslag (2017) van de uitgeoefende activiteit(en):

  • In januari 2017 hebben we, net als in 2016, een nieuwjaars vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd, om al onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet afgelopen jaren. Vorig jaar konden we iedereen een boek aanbieden met foto’s van Drentse kerken, waar ook de Jacobuskerk in staat. Dit jaar bedankten we iedereen met een Drentse turf van Bakkerij Pots.
  • In maart 2017 vond de overhandiging plaats van de cheque aan het goede doel van de kerstmarkt 2016, te weten de stichting ‘doe een wens’. Deze stichting probeert de wensen te vervullen van kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken bij persoonlijke omstandigheden of ziekte. De opbrengst voor de Wensstichting was 2330 euro! Met dank aan alle vrijwilligers die de markt mogelijk maakten en de bezoekers natuurlijk, die gul gegeven hebben.
  • Op de eerste zaterdag van juni heeft de jaarlijkse Jacobusboekenmarkt plaatsgevonden.
  • Zomers is de kerk op alle dagen open. Op de woensdagen en vrijdagen is er een gids aanwezig om geïnteresseerden te informeren.
  • Vanuit de Stichting is, samen met de kerken in Anloo, Gasselte en Gieten in juli en augustus het Kerkenpad Aa en Hunze georganiseerd. Dit Kerkenpad leidt bezoekers langs vier kerken in de gemeente Aa en Hunze. Tijdens de Kerkenpad-dagen zijn gidsen in de kerk aanwezig. Ook verkochten we boeken uit de boekenvoorraad onder de toren. Voor het Kerkenpad is door de Stichting een flyer gemaakt en verspreid.
  • Ook tijdens de Roldermarkt op 12 september 2017 hebben we met onze prachtige marktkraam boeken verkocht.
  • We hebben een nieuwe kraam, met ons nieuwe logo, en andere promotiematerialen daarbij. Ook hebben we handgemaakte, handzame kistjes gekregen van Silex Meubelmakerij uit Balloo om de boeken in de kunnen vervoeren en te presenteren. Waarvoor onze dank!
  • Verder zijn er in het kader van de verschillende activiteiten diverse PR-acties uitgevoerd, o.a. bij de boekenmarkt in juni 2017, waar de voorzitter een interview gaf op radio Drenthe.
  • Tot slot zijn er verschillende gesprekken gevoerd met het College van Kerkrentmeesters van de PKN gemeente om financieringsbehoefen t.b.v. het behoud van de Jacobuskerk te bespreken.