Verslag 2018-2019

with Geen reacties

Nieuw bestuur

Vanwege frictie met enkele activiteitencommissies heeft het voormalige bestuur haar taken in de tweede helft van 2018 formeel neergelegd.

Een “interim-bestuur” heeft vervolgens de mogelijkheden onderzocht om de stichting nieuw leven in te blazen. Daartoe heeft dit interim-bestuur eind 2018 een “overgangsnotitie” opgesteld, waarin achtereenvolgens de achtergrond van de stichting staat beschreven, leerpunten uit het verleden zijn geïnventariseerd en ideeën staan beschreven hoe de stichting in de toekomst mogelijk het best tot haar recht zou kunnen komen – en daarmee mee kan helpen om het historische kerkgebouw van de Jacobuskerk als plek van betekenis voor Rolde en de Rolder gemeenschap te behouden.

Met deze overgangsnotitie in de hand is toen een nieuw bestuur aangezocht, dat in juli 2019 formeel is aangetreden.

Boekenmarkten

Begin juni 2018 en 2019 hebben de jaarlijkse boekenmarkten plaatsgevonden in de kerk. Deze markten hebben respectievelijk 2265 en 2648 euro opgebracht. In 2019 heeft de boekenmarkt werkgroep daarnaast een boekenkraam bemand tijdens de vrijmarkt op Koningsdag eind april, de fiets 4-daagse in juli en de Roldermarkt in september.

Gidsen

Van mei t/m begin september was de kerk elke dag open voor bezoek. Gidsen van de SBRK waren aanwezig op de woensdagmiddag. Ook tijdens de Open Monumentendagen in september hebben gidsen van de SBRK veel bezoekers van het kerkgebouw ontvangen en rondgeleid. Daarnaast zijn er verschillende rondleidingen geweest voor groepen. In 2018 was de totale opbrengst van dit gidswerk (verkopen van artikelen maar vooral ook giften van bezoekers) 482 euro. In 2019 bedroeg  de opbrengst 561 euro.

Kerkenpad

Vanuit de stichting is, samen met de kerken in Anloo, Gasselte en Gieten, in juli-augustus zowel in 2018 als in 2019 het Kerkenpad Aa en Hunze georganiseerd. Dit Kerkenpad leidt bezoekers langs vier kerken in de gemeente Aa en Hunze. Ook tijdens de Kerkenpad-dagen waren gidsen in de kerk aanwezig. Voor het Kerkenpad is in beide jaren door de stichting een flyer gemaakt en verspreid.

Kerstmarkten

Zoals gebruikelijk vond de jaarlijkse kerstmarkt in 2018 en 2019 plaats begin december. Ondersteund door veel sponsors uit het bedrijfsleven in Rolde en omstreken en dankzij de hulp van tientallen vrijwilligers waren deze markten als vanouds gezellig, met de schaapskudde van Balloo buíten de kerk en veel kraampjes, verlotingen en een marktcafé bínnen de kerk.

De helft van de opbrengst van de jaarlijkse kerstmarkt is bestemd voor de Stichting Behoud Rolder Kerk; de andere helft gaat traditiegetrouw naar een goed doel waar iemand uit Rolde een nauwe band mee heeft. De netto opbrengst was in 2018 iets meer dan 3250 euro waarvan de helft (1650 euro) bestemd was voor het goede doel van dat jaar, Stichting Penduku. Deze stichting zet zich in voor scholing en werk van vrouwen in Namibië. De opening werd verricht door wethouder B. Luinge die namens de gemeente het bedrag voor Penduku met 500 euro verhoogde naar 2150 euro.

De netto opbrengst in 2019 was bijna 3000 euro waarvan de helft (1500 euro) bestemd was voor de Vereniging Gered Gereedschap Groningen (VGGG). Deze vereniging zet zich in voor een onafhankelijk en zelfstandig bestaan van mensen in ontwikkelingslanden. De ondersteuning is concreet en praktisch: overtollig gereedschap en naaimachines worden ingezameld, door vrijwilligers in een eigen werkplaats opgeknapt en op aanvraag verzonden naar projecten in landen waar goed gereedschap onbetaalbaar is. Dat gereedschap stelt mensen in staat een vak te leren, inkomen te verwerven, een bedrijfje te starten of uit te breiden. Namens de gemeente verhoogde wethouder Co Lambert het bedrag voor de VGGG met 500 euro. Met daar bovenop een gift van de diaconie van de Jacobuskerkgemeente Rolde van 250 euro kreeg de VGGG in totaal 2250 euro. Daarnaast namen bezoekers van de kerstmarkt veel overtollig gereedschap mee, in totaal een grote wagen vol.

Bijdrage aan Rolder Kerk

In 2018 is door de stichting voor een totaal bedrag van iets meer dan 6000 euro bijgedragen aan functionaliteits-verbeteringen van het kerkgebouw: aanpassingen aan de consistorie van de kerk (4880 euro) en vervanging van klapstoelen (1153 euro). In 2019 is vooralsnog niets bijgedragen; wel staan er verschillende uitgaven op stapel waaronder een bijdrage aan de realisatie van een tweede toilet onder de toren, zodat het kerkgebouw breder ingezet kan worden voor allerlei activiteiten als concerten, lezingen en bijeenkomsten.