Verslag 2020

with Geen reacties

Het was een vreemd jaar voor de SBRK. In verband met coronamaatregelen van de overheid moesten veel vaste activiteiten van de stichting afgelast worden, zoals het jaarlijkse Kerkenpad dat normaal gesproken eind juli-begin augustus in samenwerking met de kerken in Anloo, Gieten en Gasteren wordt georganiseerd en de jaarlijkse Goede Doelen Kerstmarkt begin december. Het bleek simpelweg niet mogelijk voor deze activiteiten een afdoend coronaprotocol op te stellen. Hetzelfde gold voor het gidswerk dat dit jaar op een wel erg laag pitje kwam te staan.

Lichtpunten waren er ook:

De jaarlijkse boekenmarkt die normaal begin juni georganiseerd wordt kon gelukkig wel doorgang vinden, maar pas begin september en voor het eerst buiten rondom de kerk in plaats van er binnenin, met een strikt coronaprotocol. Het houden van de boekenmarkt buiten rondom de kerk beviel overigens prima en zal waarschijnlijk in de toekomst worden voortgezet.

Het donateursbestand is dit jaar fors toegenomen. Een campagne waarbij in Rolde en de omliggende dorpen mooi vormgegeven wervingsfolders huis-aan-huis werden bezorgd had eind 2020 maar liefst 195 nieuwe ‘Vrienden van het Rolder Kerkgebouw’ opgeleverd. Samen met de al bestaande donateurs mocht de SBRK eind 2020 bogen op 305 vaste donateurs en daarnaast 32 donateurs die eenmalig (?) een gift overmaakten. Afgezien van de sterk toegenomen bekendheid van de stichting is hierdoor de financiële steun van donateurs aan de stichting dit jaar sterk toegenomen, van €2302 in 2019 naar €7735 in 2020.

Er werd een nieuwe informatiefolder over de geschiedenis van de Rolderkerk gemaakt. Deze ligt onder de toren en kan door bezoekers worden meegenomen. Eind 2020 waren er al ruim 200 ‘verdwenen’!

Het werk van de SBRK kwam meermalen goed in beeld in artikelen in De Schakel, met berichtgeving over financiële bijdragen van de stichting voor een nieuwe AED bij de kerk, uitbreiding van de sanitaire voorzieningen onder de toren, de Kerstfilm “Een Engel boven Rolde”, en om de kerk als uitwijkplaats beschikbaar te maken voor lezingen van “De Literaire Hemel” – lezingen die overigens op het laatste moment werden afgeblazen i.v.m. corona. Verder was er uitgebreide berichtgeving rondom de Boekenmarkt en Open Monumentendag in september.

Bijdrage aan Rolder kerkgebouw

In 2020 is door de stichting voor een totaal bedrag van €8845 bijgedragen aan functionaliteits-verbeteringen van het kerkgebouw: de aanschaf van een AED (€392) en de realisatie van een tweede toilet onder de toren, zodat het kerkgebouw breder ingezet kan worden voor allerlei activiteiten als concerten, lezingen en bijeenkomsten (€8453). Verder werd €300 bijgedragen aan de kosten voor het maken van de hierboven genoemde Kerstfilm waarin het Rolder kerkgebouw centraal stond en waar naar schatting ruim 5000 mensen op Kerstavond en daarna naar hebben gekeken. Een extra subsidie voor de AED van de Rabobank (€750) kwam tot stand dankzij de stichting. 

Boekenmarkt en Open Monumentendag

Beide evenementen vonden tegelijkertijd plaats, op 12 september; de Open monumentendag binnen in het kerkgebouw en de boekenmarkt erbuiten. Er was een duidelijk coronaprotocol. Het weer werkte mee en er kwamen bijzonder veel bezoekers, vermoedelijk ook omdat er afgezien van deze evenementen erg weinig activiteiten waren binnen de gemeente die i.v.m. corona toch georganiseerd konden worden. De opbrengst voor de SBRK (verkoop van 35 meter aan boeken naast curiosa en versnaperingen) was netto €1665. De verkoop van 60 flessen Jacobuswijn tijdens de boekenmarkt bracht daarnaast ook nog eens €120 netto op. Een zeer geslaagde dag, met dank aan de grote groep vrijwilligers die zich hiervoor heeft ingezet. Dankzij de leegverkoop van boeken was er daarna ook eindelijk weer ruimte om nieuwe boeken in te nemen.

Gidsen

Waar normaal gesproken van mei t/m begin september op de woensdagmiddag gidsen van de SBRK aanwezig zijn in de kerk om bezoekers rond te leiden ging dit in 2020 niet door, i.v.m. de coronamaatregelen van de overheid. Wel zijn er begin 2020 nog enkele rondleidingen geweest voor groepen. Ook is de kerk anders dan in eerdere jaren in 2020 na de zomer alle dagen open gebleven voor bezoek. De totale opbrengst (verkoop van artikelen maar vooral giften van bezoekers) bedroeg €270.

Jacobuswijn

Voor het eerst in jaren heeft de stichting dit jaar weer een echte Jacobuswijn op de markt gebracht (rode biologische wijn met een fraai etiket met een afbeelding van de Jacobuskerk). De kosten bedragen €7,50 per fles, dat is inclusief iets meer dan € 2 ‘winst’ voor de SBRK. De eerste twee lichtingen (bij elkaar 260 flessen) waren begin december uitverkocht. Een derde lichting (156 flessen) is in december aangeschaft.