Verslag 2021

with Geen reacties

Evenals 2020 stond 2021 in het teken van coronamaatregelen van de overheid waardoor bijvoorbeeld de jaarlijkse Kerstmarkt weer moest worden afgeblazen. Gedurende de zomermaanden was er dankzij versoepelingen van de coronamaatregelen echter gelukkig veel meer mogelijk dan in 2020. Een samenvatting van de activiteiten van de SBRK in 2021 en andere wetenswaardigheden volgt hieronder.

Rondleidingen Rolderkerk

Van 14 juli t/m 8 september waren er gidsen van de SBRK aanwezig in het kerkgebouw, elke woensdag van 14:00-17:00 uur. Ook op afspraak werden er enkele rondleidingen aan groepen bezoekers verzorgd. Daarnaast waren gidsen aanwezig bij een aantal andere activiteiten die hieronder worden genoemd. De totale opbrengst (giften van bezoekers) aan de SBRK bedroeg €1.195. Dit bedrag is aanmerkelijk hoger dan in vorige jaren (ca. €500 per jaar); het hogere aantal bezoekers in 2021 onder meer t.g.v. de boerenfietstocht (zie hieronder) en t.g.v. het jaarrond alle dagen open zijn van het kerkgebouw heeft hier ongetwijfeld een rol in gespeeld.

Dankzij de grote aantallen bezoekers gedurende de zomer vlogen de SBRK folders met informatie over het Rolder kerkgebouw de deur uit. Er zijn 800 extra folders gedrukt en de bodem van de stapel was eind 2021 alweer in zicht.

Kerkenpad Aa en Hunze 2021

Samen met de kerken in Anloo, Gasselte en Gieten werd op 4 opeenvolgende woensdagen in juli en augustus (op 14/7, 21/7, 28/7 en 4/8) door de SBRK het zogenaamde Kerkenpad Aa en Hunze georganiseerd. Dit Kerkenpad leidde bezoekers, met de fiets of de auto, langs de drie genoemde kerken en de Jacobuskerk in Rolde. Er werden hiervoor folders met een routebeschrijving (ca. 30 km) verspreid. Tijdens deze Kerkenpad dagen waren gidsen van de Stichting Behoud Rolder Kerk in het kerkgebouw aanwezig, van 10-17:00 uur.

Boerenfietstocht 2021

Deze jaarlijkse fietstocht van 39 km vond dit jaar plaatst op de donderdagen 22 juli, 5 augustus en 19 augustus en voerde langs een aantal agrarische bedrijven in de omgeving van Rolde. Voor het eerst voerde deze tocht dit jaar ook langs de Jacobuskerk in Rolde. Verspreid over de 3 dagen bezochten ca. 650 bezoekers de Rolder kerk. Van 09:30-16:30 uur waren er elke dag gidsen van de Stichting Behoud Rolder Kerk in het kerkgebouw aanwezig, ze hebben het niet vaak zo druk gehad.

Orgelportret RTV Drenthe

Op 15 juni 2021 zijn radio opnames gemaakt van het monumentale orgel in de Rolderkerk, in het kader van een serie uitzendingen voor RTV Drenthe van karakteristieke orgels in de provincie. De uitzending vond plaats op zondag 1 augustus, in het radioprogramma  “Veur de Preek” dat elke zondagochtend tussen 8.00 en 9.00 uur door RTV Drenthe wordt uitgezonden. Er zijn ook filmopnames gemaakt; links naar de radio uitzending en filmopname zijn te vinden op de website van de SBRK www.rolderkerk.nl. De SBRK heeft voor deze opname een bijdrage beschikbaar gesteld van €300.

Boekenmarkt en boekeninzameling

Op zaterdag 11 september 2021 vond de jaarlijkse boekenmarkt bij de Jacobuskerk plaats. Net als vorig jaar vond deze buiten, rondom de kerk plaats. Al met al werd ruim 50 meter aan boeken verkocht. Samen met de verkoop door het marktcafé bedroeg de netto opbrengst €2.744. Een zeer geslaagde dag die honderden bezoekers trok, met bijzonder veel dank aan de vele vrijwilligers die deze boekenmarkt mogelijk maakten.

Omdat de boekenzolder bij het inzamelpunt (Tichelhoes, Hunebedweg 13 A, Rolde) tot de nok toe vol was werd de boekeninzameling begin mei 2021 tijdelijk stopgezet. Midden september 2021 is de boekeninzameling weer gestart (Tichelhoes, maandagmiddag van 13:30-14:30 uur).

Open Monumentendag

Tegelijkertijd met de boekenmarkt buiten de kerk was het kerkgebouw op zaterdag 11 september 2021 open voor bezoek als onderdeel van de Open Monumentendag. De hele dag, van 10-17:00 uur, zijn er ook toen weer rondleidingen verricht door gidsen van de SBRK.

Kerstmarkt 2021

I.v.m. aangescherpte coronamaatregelen werd op 3 november de beslissing genomen om de kerstmarkt, net als in 2020, af te blazen. Het was eenvoudigweg onmogelijk om deze activiteit op een verantwoorde manier binnen in het kerkgebouw te organiseren.

Donateurs / Vrienden van het Rolder Kerkgebouw

Begin december 2021 is een automatische incasso uitgestuurd naar alle ca. 300 donateurs die hier een machtiging voor hebben afgegeven. Het totaal aan donaties in 2021 bedroeg €6.615.

Jacobuswijn

Eind 2020 waren er nog 144 flessen biologische Jacobuswijn in voorraad. Deze zijn in 2021 allemaal verkocht, de meeste tijdens de boerenfietstocht en de boekenmarkt. Met netto inkomsten voor de SBRK van ca. €2.50 per fles heeft dit de SBRK netto ca. €360 opgeleverd.

Bijdrage Onderhoud Kerkgebouw

Op 1 juli 2021 heeft het bestuur van de SBRK een beleidsnotitie goedgekeurd waarin het beoogde uitgavepatroon van de SBRK wordt beschreven. De beleidsnotitie is te vinden op www.rolderkerk.nl. De visie die in deze notitie centraal staat is als volgt.

Ook al is de PKN gemeente de eigenaar van het kerkgebouw, de SBRK is opgericht om in financiële zin mee te helpen het historische kerkgebouw voor Rolde te behouden; dit is gebeurd vanuit de visie dat het Rolderkerkgebouw in wezen van en voor het hele dorp is en dat het behoud van het kerkgebouw een gemeenschappelijke taak is van zowel de kerkelijke als de niet kerkelijke gemeente.”

Zoals beschreven in deze notitie wordt ernaar gestreefd om jaarlijks gemiddeld €12.000 bij te dragen aan zaken die het kerkgebouw en/of het gebruik daarvan door de Rolder dorpsgemeenschap ten goede komen. Hierbij wordt de volgende verdeelsleutel gehanteerd:

1. Vaste lasten kerkgebouw (opstalverzekering kerkgebouw & orgel, brandpreventie,
onderhoud orgel/geluidsinstallatie/stoelen enz.)
ca. €6.000
2. Groot onderhoud en functionaliteitsverbetering kerkgebouwca. €3.000
3. Stimulering gebruik kerkgebouw door het dorpca. €3.000

Na overleg met de PKN gemeente is in 2021 aan gespecificeerde vaste lasten een bijdrage verleend van €5.525. De hierboven genoemde bijdrage van €300 voor het “Orgelportret RTV Drenthe” is gedaan onder de noemer “Stimulering gebruik kerkgebouw”, met als resultaat een totale bijdrage van in 2021 van €5.825. De totale bijdrage is in 2021 dus aanmerkelijk lager uitgevallen dan beoogd.

Mutatie SBRK bestuur

In november 2021 is een nieuw algemeen bestuurslid aangetreden, dhr. F. (Frank) van der Burg uit Rolde. I.v.m. verhuizing is dhr. J.J. (Hans) Reeskamp in december 2021 afgetreden als voorzitter van de SBRK. Eind 2021 was nog niet in deze vacature voorzien. Hans Reeskamp heeft als afscheidsgift een grote kroonluchter aan de SBRK geschonken. In overleg met de gemeente Aa en Hunze (eigenaar van de toren) en de PKN gemeente is besloten dat deze kroonluchter een plaats zal krijgen in de hal onder de toren.