Verslag 2022

with Geen reacties

Nadat de laatste coronamaatregelen van de overheid in maart 2022 vervielen konden de traditionele activiteiten van de SBRK na twee jaren waarin veel minder mogelijk was gelukkig weer als vanouds plaatsvinden.

Rondleidingen Rolderkerk

Van 18 mei t/m 10 september waren er gidsen van de Stichting Behoud Rolder Kerk aanwezig in het kerkgebouw, elke woensdag van 14:00-17:00 uur. Op afspraak werden er daarnaast rondleidingen aan groepen bezoekers verzorgd. Verder waren gidsen aanwezig tijdens de Open Monumentendag op 10 september. De totale opbrengst (giften van bezoekers) aan de SBRK bedroeg €839. Dit bedrag was aanmerkelijk hoger dan in vorige jaren (ca. €500 per jaar), m.u.v. het jaar 2021 toen deelname aan de boerenfietstocht in de zomer bijzonder veel bezoekers naar de kerk bracht.

Kerkenpad Aa en Hunze 2022

Samen met de kerken in Anloo, Gasselte, Gieten en voor het eerst ook Grolloo werd op 3 woensdagen in juli en augustus (op 13/7, 20/7 en 3/8) door de Stichting Behoud Rolder Kerk het zogenaamde Kerkenpad Aa en Hunze georganiseerd. Dit Kerkenpad leidde bezoekers, met de fiets of de auto, langs de vier genoemde kerken en de Jacobuskerk in Rolde. Er werden hiervoor folders met een routebeschrijving (ca. 37 km) verspreid. Tijdens deze Kerkenpaddagen waren gidsen van de Stichting Behoud Rolder Kerk in het kerkgebouw aanwezig, van 10-17:00 uur.

Boekenmarkt en boekeninzameling

Op zaterdag 10 september 2022 vond de jaarlijkse boekenmarkt bij de Jacobuskerk plaats. Net als vorig jaar vond deze buiten, rondom de kerk plaats. Al met al werd ongeveer 40 meter aan boeken verkocht. Samen met de verkoop door het marktcafé bedroeg de netto opbrengst €1.654. Een zeer geslaagde dag die ondanks het matige weer honderden bezoekers trok, met bijzonder veel dank aan de vele vrijwilligers die deze boekenmarkt mogelijk maakten.

Omdat de boekenzolder bij het inzamelpunt (Tichelhoes, Hunebedweg 13 A, Rolde) tot de nok toe vol was werd de boekeninzameling begin mei 2022 tijdelijk stopgezet. Eind september 2022 is de boekeninzameling weer gestart (Tichelhoes, maandagmiddag van 13:30-14:30 uur).

Open Monumentendag

Tegelijkertijd met de boekenmarkt buiten de kerk was het kerkgebouw op zaterdag 10 september 2022 open voor bezoek als onderdeel van de Open Monumentendag. De hele dag, van 10-17:00 uur, zijn er ook toen weer rondleidingen verricht door gidsen van de Stichting Behoud Rolder Kerk.

Kerstmarkt 2022

Voor het eerst sinds 2019 kon de traditionele kerstmarkt in de Jacobuskerk dit jaar weer plaatsvinden, en wel op 9 december. Een erg gezellige gebeurtenis met veel kramen met een gevarieerd aanbod. De netto opbrengst bedroeg €1.958. Traditiegetrouw werd de helft hiervan (naar boven afgerond op €1.050) overgemaakt naar een goed doel waar een inwoner van Rolde nauw mee verbonden is. Dit jaar was het goede doel de stichting HandinHandCommunity die een thuis biedt voor minder valide kinderen in Nkaranza, Ghana. Het totale bedrag dat naar deze stichting kon worden overgemaakt bedroeg €1.550 dankzij een extra gift uit het fonds “Global Goals” van de gemeente Aa en Hunze. De stichting heeft het geld gebruikt voor de aanschaf van een grote partij geneesmiddelen die ter plekke zeer moeilijk te krijgen zijn, zoals anti-epileptica en antibiotica.

Donateurs / Vrienden van het Rolder Kerkgebouw

Begin december 2022 is een automatische incasso uitgestuurd naar alle ca. 300 donateurs die hier een machtiging voor hebben afgegeven. Het totaal aan donaties in 2022 bedroeg €7.510. Dit bedrag is inclusief een gift van €700 van de Stichting Roldertorenrun.

Jacobuswijn

Eind 2021 was de gehele voorraad Jacobuswijn verkocht. In 2022 zijn er weer 166 flessen rode Jacobuswijn ingekocht. Hiervan zijn er lopende het jaar 99 verkocht, de meeste tijdens de boekenmarkt en kerstmarkt. Met netto inkomsten voor de SBRK van ca. €3 per fles heeft dit de SBRK in 2022 netto ca. €300 opgeleverd.

Bijdrage Onderhoud Kerkgebouw

Onderhoud en functionaliteitsverbetering van het kerkgebouw stonden op een relatief laag pitje in 2022. De reden hiervoor was een crisis binnen het bestuur van de Jacobuskerk die resulteerde in het opstappen van het College van Kerkrentmeesters van de Jacobuskerk in april 2022. Het duurde vervolgens tot eind 2022 voordat er weer een nieuw College van Kerkrentmeesters aantrad.

Zoals omschreven in de beleidsnotitie van 1 juli 2021 waarin het beoogde uitgavepatroon van de SBRK wordt beschreven (te vinden op www.rolderkerk.nl), is eind 2022 een bedrag overgemaakt van €5.293 als bijdrage aan de vaste lasten van het kerkgebouw.  Dit bedrag was gebaseerd op gespecificeerde nota’s voor opstalverzekering, klein onderhoud door Monumentenwacht, onderhoud orgel, onderhoud geluidsinstallatie, controle en vervanging brandblussers, controle bliksemafleiding enz.

Stimulering Gebruik Kerkgebouw door het dorp

In 2022 heeft de SBRK de huur betaald van het kerkgebouw (2 x €300) voor gebruik tijdens de Roldertorenrun op 1 oktober en een concert van het Klein Orkest Rolde op 13 november. Daarnaast is een prijs (6 flessen Jacobuswijn t.w.v. €45) ter beschikking gesteld tijdens de Rolder Markt in september.

Rolderkerk op social media

Sinds september 2022 is de SBRK onder de naam Rolderkerk ook te vinden op Instagram en Facebook. Met deze kanalen willen we onze zichtbaarheid en ons bereik vergroten. Dat doen we met foto’s, video’s en verhalen over de geschiedenis, het gebouw en activiteiten die er plaatsvinden. Met de inzet van social media streven we de volgende doelen na:

– vergroten gevoel van betrokkenheid bij de Rolderkerk;

– vergroten bereik activiteiten;

– behoud en werving vrienden/donateurs en vrijwilligers;

– inspireren/ aanzetten tot breder gebruik van het kerkgebouw, voor en door het dorp.

Op Instagram heeft de Rolderkerk inmiddels 88 volgers en bereikten we met 6 posts in (het najaar van) 2022 in totaal 473 mensen. Op Facebook gaat de groei met 7 volgers nog niet zo hard.

Mutatie SBRK bestuur

In mei 2022 is een nieuw algemeen bestuurslid aangetreden, mevr. R. (Renate) Meijering uit Rolde. Sinds het vertrek van dhr. H. (Hans) Reeskamp eind 2021 is de rol van voorzitter vacant gebleven.